plende

Uczelnie partnerskie

Erasmus+

Image

Uczelnie partnerskie

 

  1. Evangelische Hochschule Berlin (EHB), Niemcy - pielęgniarstwo,

         https://www.eh-berlin.de/

 

      2. Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neumünster, Niemcy - pedagogika,

         https://www.ehks-nms.de/

 

      3. Wolny Uniwersytet Berliński, Niemcy - pedagogika, psychologia,

          (w przygotowaniu)

          https://www.fu-berlin.de/

 

      4. Dunarea de Jos - University of Galati, Rumunia - zarządzanie, pielęgniarstwo,

          https://www.ugal.ro/

 

      5. German Poland Bridge Group, Berlin, Niemcy - administracja, zarządzanie,

   https://gpb-group.pl/

 

      6. Academia Baltica E.V.,Lubeka, Niemcy - administracja, zarządzanie, pedagogika,

         https://www.academiabaltica.de/

 

      7. West University of Timișoara, Timișoara, Rumunia - pedagogika,

         https://ri.uvt.ro/contacte-2/?lang=en

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.