OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Władze uczelni czynią wszelkie starania, żeby w jak największym stopniu ułatwić kandydatom oraz studentom z  niepełnosprawnościami dostęp do wiedzy. Oczywiście nie chodzi tylko o wymiar architektoniczny. Stawiamy przed sobą wiele celów i zadań, które zmierzają do likwidacji wszelkich barier utrudniających studiowanie. Dążymy do zapewnienia równego dostępu do wykształcenia studentom z  niepełnosprawnościami.

Rektor Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych powołał pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami. Zakres zadań obejmuje podejmowanie działań zmierzających do:

 • inicjowania działań mających na celu stworzenie studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
 • likwidacji w Uczelni barier uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnościami kształcenie, a także udział w życiu społeczności akademickiej
 • pomocy doraźnej w rozwiązywaniu aktualnych problemów studentów niepełnosprawnych stosownie do indywidualnych potrzeb studenta
 • reprezentowania interesów studentów z niepełnosprawnościami
 • zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów
 • udzielania informacji na temat programów np. finansowych skierowanych do studentów niepełnosprawnych oraz pomoc w wypełnianiu wniosków.

Do korzystania z pomocy pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnością uprawnione są osoby ze społeczności studenckiej: osoby niepełnosprawne, osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadające orzeczonego stopnia niesprawności, osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, gdzie charakter tej niezdolności jest czasowy.

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnością
Angelika Jeleniewska
pełni dyżur dla studentów w piątki w godz. 12.00-16.00.

Kontakt jest możliwy osobiście w pok. nr 306, telefonicznie pod numerem 512 542 850 lub poprzez e-mail: ajeleniewska@amisns.edu.pl

Szanując prawa studenta uczelnia zapewnia pełną poufność informacji powierzanych pełnomocnikowi.

Budynek uczelni został tak zaprojektowany, aby osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich miały komfort w poruszaniu się na terenie całej uczelni. W budynkach przeznaczonych na cele dydaktyczne nie występują bariery architektoniczne. Powierzchnie korytarzy i pomieszczeń są płaskie, drzwi o szerokości 90 cm i więcej, bez progów. Na wszystkich kondygnacjach wydzielone są sanitariaty o normowych parametrach zaopatrzone w potrzebne uchwyty i poręcze. Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych na poszczególne kondygnacje budynku zapewnione jest dźwigiem osobowym przystosowanym do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Parkingi położone na posesji przy ul. Lotniczej połączone są drogami wewnętrznymi i płaskimi chodnikami umożliwiającymi swobodne dojście i dojazd wózkiem inwalidzkim do budynku dydaktyczno-administracyjnego, dydaktycznego i Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Na parkingach wyznaczono odpowiednie stanowiska do parkowania samochodów użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnością. Stanowiska te oznaczone są normowymi znakami pionowymi i poziomymi. Do pokonania różnicy poziomów 12 cm z parkingu na chodnik wykonana jest pochylnia.

Na przełomie lat 2012 – 2020 uczelnia uwzględniając potrzeby w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych studentom będącym osobami z  niepełnosprawnościami podjęła szereg działań pozwalających na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez stworzenie warunków do poprawy zewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej, poprawy warunków audiowizualnych, przeprowadzenia ćwiczeń w zwiększonym wymiarze czasu.

W swojej bazie posiadamy:

 • boisko sportowe, przystosowane do korzystania poprzez osoby niepełnosprawne ruchowo w tym na wózkach inwalidzkich. Obiekt jest nowoczesnym wielofunkcyjnym boiskiem sportowym o nawierzchni polipropylenowej, która przystosowana jest do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i rekreacyjno-sportowych naszych studentów. Wyposażone jest do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową, tenisa ziemnego oraz piłkę koszykową
 • parking z 12 miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych w sąsiedztwie głównego wejścia do AMiSNS, sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego
 • parking z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
 • zmodernizowane systemy audiowizualne w czterech aulach wykładowych, przystosowując ten system do potrzeb studentów niedowidzących. W każdej z sal znajdują się projektory, laptopy, okablowanie, oprogramowanie, klawiatury dla niedowidzących oraz myszki dla osób z niepełnosprawnością, które umożliwią większą aktywność studentów w prowadzonych seminariach i ćwiczeniach
 • oprogramowania Zoom Text Magnifier – program powiększający tekst dla osób niedowidzących. Pozwalają wykładowcy po wcześniej zgłoszonej przez studenta specjalnej potrzebie powiększać wyświetlany na ekranie tekst i obraz do potrzeb studentów niedowidzących.
 • możliwość wypożyczenia sprzętu medycznego (wniosek należy złożyć w pok. 306 u pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnością):
 • Wózek inwalidzki (aktywny)
 • 2 komplety kul łokciowych
 • 1 komplet kul pachowych
 • Trójfunkcyjny balkonik składany
 • Orteza na ramie i bark odciążająco-stabilizująca (rozmiar M i L)
 • Długa orteza stabilizator-kolana z zegarem regulacją kąta zgięcia
 • Stabilizator stawu skokowego
 • Elastyczny stabilizator nadgarstka
 • Uniwersalny stabilizator kciuka z ujęciem nadgarstka
 • Uniwersalny stabilizator nadgarstka z szynami profilowanymi
 • Orteza – stabilizator stawu skokowego – kostki

Wniosek wypożyczenia sprzętu medycznego