SAMORZĄD STUDENCKI

Władze Parlamentu Studentów Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych:

Mateusz Paradowski – Prezydent Parlamentu Studentów. Kontakt możliwy pod adresem : mateuszparadowskieuhe@gmail.com
Klaudia Bajor – Zastępca Prezydenta Parlamentu Studentów

 

Regulamin Samorządu Studentów

Kodeks Etyki Studenta

 Sprawozdanie z działalności Parlamentu Studentów w semestrze letni 2021/2022