SAMORZĄD STUDENCKI

Władze Parlamentu Studentów Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych:

Mateusz Paradowski – Prezydent Parlamentu Studentów. Kontakt możliwy pod adresem: mateuszparadowskieuhe@gmail.com

Magdalena Lewalska – Zastępca Prezydenta Parlamentu Studentów. Kontakt pod adresem: lewalska.magda@gmail.com

Agnieszka Sługocka – Druga Wiceprzewodnicząca Parlamentu Studentów. Kontakt pod adresem: agnieszka-slugocka@wp.pl                                         

Regulamin Samorządu Studentów

Kodeks Etyki Studenta

 Sprawozdanie z działalności Parlamentu Studentów w semestrze letni 2023/2024

 Sprawozdanie z działalności Parlamentu Studentów w semestrze letni 2021/2022