STYPENDIA

Studenci Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych mogą korzystać z rozbudowanego systemu stypendialnego. Oferowane formy wsparcia to realna pomoc w trudnej sytuacji finansowej. Studenci, którzy otrzymują stypendium mogą studiować bez finansowych przeszkód, a uzyskane środki finansowe mogą przeznaczyć na opłacenie czesnego zarówno studiując w trybie studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Możliwość uzyskania stypendium stwarza realną szansę na studiowanie w trybie dziennym na naszej uczelni.

Studenci Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych mogą ubiegać się o:

  • stypendium socjalne
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
  • zapomogę finansową.

Pliki do pobrania

Informacja o stypendium AMiSNS

zał. 1 Wniosek o stypendium socjalne

zał. 2 Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Zał. 3 Wniosek o zapomogę

Zał. 4 Wniosek o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Zał. 5 Wniosek o stypendium Rektora

Numer konta

Regulamin świadczeń dla studentów AMiSNS