Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

NIP: 5782731535

elektroniczna skrzynka podawcza: /AMiSNSElblag/SkrytkaESP

mgr Paulina Erdman

55 239 38 02
512 543 463

e-mail: rektorat@amisns.edu.pl

pokój 108

Dyrektor Biura Rektora: Inga Olszańska

e-mail: i.olszanska@amisns.edu.pl

pokój 114

Kierownik działu: mgr Zyta Wrzos

Pracownicy działu:
mgr Monika Węgrzynek
mgr Monika Kowalska-Rutyna

Rekrutacja i Promocja:

451 177 566
512 542 967
512 543 321

e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl

e-mail: promocja@amisns.edu.pl


pokój 124

Kwestor: mgr Marcin Jakimowski
55 239 38 06
512 543 442
e-mail: kwestor@amisns.edu.pl
pokój 106

Rozliczenia z dostawcami i odbiorcami:
Referent księgowości: Magdalena Lewandowska
55 239 38 38
512 543 096
e-mail: m.lewandowska@amisns.edu.pl
pokój 116

Rozliczenia finansowe ze studentami (opłaty za studia):
Referent księgowości: Małgorzata Gajczewska
55 239 38 28
512 543 040
e-mail: czesnestudent@amisns.edu.pl

Obsługa studentów:
od poniedziałku do piątku w godz:

8:00 – 16:00

pokój 112

Kierownik Działu Kadr i Płac: mgr Małgorzata Maślankowska

55 239 38 05
512 543 448

e-mail: kadry@amisns.edu.pl

pokój 112

Specjalista ds. administracyjnych: mgr Tomasz Mendrek

451 177 575

e-mail: t.mendrek@amisns.edu.pl

budynek C, pokój 020

Kierownik działu techniczno-eksploatacyjnego: mgr Michał Kowalkowski

55 239 39 51

512 543 049

e-mail: m.kowalkowski@amisns.edu.pl

pokój 116

Kierownik działu: Leszek Grzybek
e-mail: l.grzybek@amisns.edu.pl

inż. Sławomir Własak
55 239 38 17
512 543 245
e-mail: s.wlasak@amisns.edu.pl

Piotr Hajczuk
55 239 39 05
512 542 828
e-mail: p.hajczuk@amisns.edu.pl

Dziekan: dr Piotr Kulikowski
e-mail: p.kulikowski@amisns.edu.pl

Kierownik kierunku psychologia: dr Anna Skuzińska, prof. uczelni
e-mail: a.skuzinska@amisns.edu.pl

Koordynator kierunku administracja, zarządzanie oraz bezpieczeństwo wewnętrzne: dr Miłosz Jan Kaczyński
e-mail: m.kaczynski@amisns.edu.pl

Kierownik dziekanatu: Joanna Polkowska
55 239 39 70/ 512 542 740
55 239 39 62/ 512 542 766
e-mail: dziekanatwains@amisns.edu.pl

Pracownicy dziekanatu:

mgr Anna Hrinchenko

Godziny otwarcia dziekanatu:
poniedziałek nieczynne
wtorek 8:00 – 16:00
środa 8:00 – 16:00 (prace administracyjne z wyłączeniem obsługi studentów)
czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 16:00
sobota 8:00 – 16:00
niedziela (w pierwszą niedzielę miesiąca – wyłącznie w weekend, w który odbywa się zjazd) 9:00 – 13:00
pokój 202

Dziekan: dr n.med. Jacek Perliński, prof. uczelni

e-mail: j.perlinski@amisns.edu.pl

Koordynator kierunku lekarskiego: dr Robert Dargiewicz

e-mail: r.dargiewicz@amisns.edu.pl

Koordynator kształcenia praktycznego i klinicznego na kierunku lekarskim: dr n. o zdr. Magdalena Tomczyk

e-mail: m.tomczyk@amisns.edu.pl

Koordynator praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia: mgr Michał Lach

e-mail: m.lach@amisns.edu.pl

Kierownik dziekanatu: mgr Katarzyna Tykarska

Pracownicy dziekanatu: Patrycja Kwiatkowska

55 239 39 54

451 177 570

e-mail: dziekanatwl@amisns.edu.pl

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek 8:00 – 16:00
środa 8:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 16:00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

pokój 102

Dziekan: dr n. o zdr. Magdalena Tomczyk

e-mail: m.tomczyk@amisns.edu.pl

Koordynator kierunku pielęgniarstwo i położnictwo: mgr Barbara Głowacka

e-mail: b.glowacka@amisns.edu.pl

Koordynator kierunku ratownictwo medyczne: mgr Katarzyna Rychcik

e-mail: k.rychcik@amisns.edu.pl

Koordynator praktyk zawodowych kierunku pielęgniarstwo i położnictwo: mgr Wioletta Sulich-Świdnicka

e-mail: w.sulich-swidnicka@amisns.edu.pl

Kierownik dziekanatu: mgr Agata Moczybroda

p.o. kierownika dziekanatu: Ewelina Kalinowska

55 239 38 11 / 512 543 304

Pracownicy dziekanatu:
Joanna Paradowska
512 543 520
e-mail: dziekanatwnoz@amisns.edu.pl

Godziny otwarcia dziekanatu:
poniedziałek nieczynne
wtorek 8:00 – 16:00
środa 8:00 – 16:00 (prace administracyjne z wyłączeniem obsługi studentów)
czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 16:00
sobota 8:00 – 16:00
niedziela (w pierwszą niedzielę miesiąca – wyłącznie w weekend, w który odbywa się zjazd) 9:00 – 13:00
pokój 118

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych: dr Piotr Kulikowski
e-mail: p.kulikowski@amisns.edu.pl


Obsługa słuchaczy:
Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
55 239 39 70/ 512 542 740
55 239 39 62/ 512 542 766
e-mail: dziekanatwains@amisns.edu.pl


Godziny otwarcia:
poniedziałek nieczynne
wtorek 8:00 – 16:00
środa 8:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 16:00
sobota 8:00 – 16:00
pokój 202

Pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej i kształcenia podyplomowego: dr Iga Lipska
e-mail: i.lipska@amisns.edu.pl
budynek C, pokój 022

Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej: mgr Olga Reva
451 177 575
e-mail: erasmus@amisns.edu.pl

mgr Tomasz Mendrek
budynek C, pokój 020

mgr Angelika Jeleniewska

512 542 850

e-mail: a.jeleniewska@amisns.edu.pl

pok. 124

Pełnomocnik Rektora ds. Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej: mgr Barbara Głowacka
e-mail: b.glowacka@amisns.edu.pl
budynek C, pokój 019


Technik: Dawid Domaszewicz
e-mail: d.domaszewicz@amisns.edu.pl
budynek C, pokój 211


Laborant: mgr Agnieszka Tywoniuk
451 177 571
e-mail: a.tywoniuk@amisns.edu.pl
budynek C, pokój 019

Kierownik Pracowni Metod Diagnostycznych: dr Anna Skuzińska, prof. uczelni
e-mail: a.skuzinska@amisns.edu.pl

Specjalista ds. bibliotecznych: mgr Sylwia Sobkowiak
451 177 567
e-mail: biblioteka@amisns.edu.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 16:00
pokój 110

dr Magdalena Kiełbasiewicz 

e-mail: m.kielbasiewicz@amisns.edu.pl

pokój 307

mgr Angelika Jeleniewska

512 542 850

e-mail: a.jeleniewska@amisns.edu.pl

pokój 124

Archiwista: mgr Agata Moczybroda
e-mail: a.moczybroda@amisns.edu.pl

p.o. archiwisty: Magdalena Lewandowska
e-mail: m.lewandowska@amisns.edu.pl

Kwestor: mgr Marcin Jakimowski
512 543 442
e-mail: m.jakimowski@amisns.edu.pl
pokój 106

Tomasz Baprawski

e-mail: iod@amisns.edu.pl

Tomasz Kawałkowski

e-mail: kawalkowski@amisns.edu.pl

dr Teresa Jaworska

e-mail: t.jaworska@amisns.edu.pl

dr Miłosz Kaczyński

e-mail: m.kaczynski@amisns.edu.pl