Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

NIP: 5782731535

kierownik rektoratu: mgr Sylwia Sobkowiak

55 239 38 02
512 543 463

e-mail: rektorat@amisns.edu.pl

pok. nr 108

mgr Elżbieta Kamińska

mgr Zyta Wrzos

mgr Monika Węgrzynek

55 239 38 10/ 512 543 321

55 239 39 55/ 512 542 967

e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl

pok. nr 110

Poniedziałek – 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 16:00

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

kierownik: mgr Agata Moczybroda

55 239 38 11/ 512 543 304

pracownicy dziekanatu: Joanna Paradowska, Ewelina Kalinowska 

512 543 520

e-mail: dziekanatwnoz@amisns.edu.pl

pok. 118

poniedziałek nieczynne
wtorek 8:00 – 16:00
środa 8:00 – 16:00 prace administracyjne z wyłączeniem obsługi studentów
czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 16:00
sobota 8:00 – 16:00
niedziela (w pierwszą niedzielę miesiąca – wyłącznie w weekend, w który odbywa się zjazd) 9:00 – 13:00

Koordynator kierunku pielęgniarstwo – mgr Barbara Głowacka, mail: b.glowacka@amisns.edu.pl

Koordynator kierunku ratownictwo medyczne – mgr Katarzyna Rychcik, mail: katarzyna_rychcik@interia.pl

Koordynator kierunku fizjoterapia – mgr Barbara Głowacka, mail: b.glowacka@amisns.edu.pl

Koordynator kierunku położnictwo – mgr Barbara Głowacka, mail: b.glowacka@amisns.edu.pl

Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

kierownik: Joanna Polkowska

55 239 39 70/ 512 542 740
55 239 39 62/ 512 542 766

e-mail: dziekanatwains@amisns.edu.pl

pok. 202

poniedziałek nieczynne
wtorek 8:00 – 16:00
środa 8:00 – 16:00 prace administracyjne z wyłączeniem obsługi studentów
czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 16:00
sobota 8:00 – 16:00
niedziela (w pierwszą niedzielę miesiąca – wyłącznie w weekend, w który odbywa się zjazd) 9:00 – 13:00

  • kierownik kierunku psychologia dr Anna Skuzińska
  • koordynator kierunku administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne dr Miłosz Jan Kaczyński

Dziekanat Wydziału Lekarskiego

kierownik: mgr Katarzyna Tykarska

55 239 39 54/ 451177570

pracownicy dziekanatu: Patrycja Kwiatkowska

e-mail: dziekanatwl@amisns.edu.pl

pok. 102

poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek 8:00 – 16:00
środa 8:00 – 16:00 
czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 16:00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

mgr Agnieszka Tywoniuk

451 177 571

e-mail: laboratorium@amisns.edu.pl

budynek C, pokój 115

dr Magdalena Kiełbasiewicz 

e-mail: m.kielbasiewicz@amisns.edu.pl

pok. nr 307

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr Piotr Kulikowski 

Obsługa słuchaczy

Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

55 239 39 70/ 512 542 740
55 239 39 62/ 512 542 766

e-mail: dziekanatwains@amisns.edu.pl

poniedziałek nieczynne
wtorek 8:00 – 16:00
środa 8:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 16:00
sobota 8:00 – 16:00

mgr Angelika Jeleniewska

55 239 39 50
512 542 850

e-mail: a.jeleniewska@amisns.edu.pl

pok. 306

mgr Edyta Wach 

e-mail: e.wach@amisns.edu.pl

pok. 103

mgr Olga Reva

email: o.reva@amisns.edu.pl

tel. 451 177 575

mgr Tomasz Mendrek

e-mail: t.mendrek@amisns.edu.pl

tel. 451 177 575

budynek C, pokój 020

mgr Angelika Jeleniewska

55 239 39 50

512 542 850

e-mail: promocja@amisns.edu.pl

pok. 306

mgr Marcin Jakimowski

55 239 38 06

512 543 442

e-mail: kwestor@amisns.edu.pl

pok. 106

Dział rozliczeń finansowych ze studentami 
(opłaty za studia)
obsługa studentów od wtorku do soboty w godz. 8:00 – 16:00

Referent księgowości: Małgorzata Gajczewska

55 239 38 28 

512 543 040

e-mail: czesnestudent@amisns.edu.pl

pok. nr 112

Rozliczenia wynagrodzeń pracowników

Księgowa: Małgorzata Maślankowska

55 239 38 05

512 543 448

e-mail: ksiegowosc.place@amisns.edu.pl

pok. nr 114

Referent księgowości: Magdalena Lewandowska

55 239 38 38

512 543 096

e-mail: m.lewandowska@amisns.edu.pl

pok. nr 111

mgr Michał Kowalkowski

55 239 39 51

512 543 049

e-mail: m.kowalkowski@amisns.edu.pl

pok. 116

mgr Elżbieta Kamińska

mgr Zyta Wrzos

55 239 38 08
512 543 330

e-mail: biblioteka@amisns.edu.pl

pok. nr 110

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00

Sobota 8:00 – 16:00

Niedziela – w pierwszą niedzielę miesiąca 9:00 – 13:00

inż. Sławomir Własak

55 239 38 17

512 543 245

e-mail: s.wlasak@amisns.edu.pl

pok. nr 307

Piotr Hajczuk 

55 239 39 05

512 542 828

e-mail: p.hajczuk@amisns.edu.pl

pok. nr 307