WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Ruszyła rekrutacja do programu Erasmus+

Szanowni studenci i pracownicy Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych! Biuro Współpracy Międzynarodowej AMiSNS ma przyjemność ogłosić rozpoczęcie rekrutacji na zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach

Czytaj więcej »

Delegacja z Chin w AMiSNS

Wczoraj, 6 grudnia, na naszej uczelni gościła delegacja z Chin. Podczas spotkania omówiono zasady współpracy naukowej oraz edukacyjnej, jak również ustalono harmonogram pracy i kierunek

Czytaj więcej »

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych realizuje współpracę z uczelniami za granicą biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 •     zapewnienie tematycznej różnorodności kierunków i możliwości do rozwijania przyszłej współpracy w obszarach kształcenia, odpowiadających zarówno aktualnym, jak i przyszłym kierunkom rozwoju uczelni

   

 • zróżnicowanie geograficzne związane z położeniem naszego ośrodka blisko Morza Bałtyckiego oraz krajów leżących w bliskim sąsiedztwie jak: Litwa, Łotwa, Słowacja czy Ukraina – rozwijamy też współpracę z Niemcami oraz krajami skandynawskimi

Rozwój współpracy międzynarodowej ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju uczelni. Aby uczynić tę kwestię priorytetową określone zostały wytyczne dla współpracy międzynarodowej zawarte w strategii rozwoju Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych do roku 2025. W dokumencie tym został określony kierunek rozwoju krajowej i międzynarodowej współpracy akademickiej.

Realizacji tego celu służy m.in.:

 • rozwijanie międzynarodowej wymiany pracowników akademickich oraz studentów w ramach programu Erasmus+;
 • budowanie sieci relacji z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą w zakresie badań rozwojowych;
 • wspieranie działań pracowników zmierzających do zwiększenia aktywności i mobilności międzynarodowej;
 • promowanie wśród pracowników i studentów możliwości udziału w międzynarodowych projektach;
 • koordynację przepływu informacji pomiędzy AMiSNS i partnerami zagranicznymi;
 • wspieranie pracowników i studentów w poszukiwaniu odpowiednich partnerów w odpowiednich dziedzinach naukowych;
 • inicjowanie międzynarodowych wydarzeń w celu zwiększenia liczby wykładowców i pracowników zagranicznych;
 • wzmacnianie udziału uczelni w międzynarodowych konferencjach, sympozjach, badaniach naukowych;
 • rozwijanie współpracy z przedsiębiorcami zagranicznymi poprzez realizacje praktyk i szkoleń;
 • organizacja szkoleń przygotowujących do udziału w projektach międzynarodowych;

W ostatnich latach realizowana jest intensywna współpraca z takimi uniwersytetami jak: Uniwersytet Presov w Słowacji, Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu, Uniwersytet Pedagogiczny w Tarnopolu (Ukraina), Uniwersytet Linneusza w Szwecji, Uniwersytet Galati w Rumunii, Freie Universität, Evangelische Hohschule, Elly-Heuss-Knapp-Schule  (Niemcy) i innymi. Studiujący w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych mają możliwość skorzystania z wykładów otwartych gości z zagranicy, międzynarodowych szkół letnich, wymian w ramach programu Erasmus+, jak też włączenia się w międzynarodowe projekty naukowe dla kadry i studentów.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

dr Iga Lipska
Pełnomocniczka Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Kształcenia Podyplomowego
i.lipska@amisns.edu.pl

mgr Olga Reva
Specjalista ds. współpracy międzynarodowej,
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
o.reva@amisns.edu.pl
+48 511696502

pok. 020, Budynek C
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
ul. Lotnicza 2
82–300 Elbląg