FIZJOTERAPIA

Fizjoterapia - samodzielny zawód medyczny

 

 

 

Fizjoterapia to dziedzina wiedzy z obszaru nauk medycznych, polegająca na leczeniu lub łagodzeniu skutków choroby, profilaktyce oraz przywracaniu sprawności człowieka z wykorzystaniem ruchu oraz różnorakich czynników fizykalnych. 

Studentki i studenci podczas edukacji zdobywają wiedzę z zakresu biomedycznych podstaw fizjoterapii (anatomia, fizjologia, biomechanika, patologia), nauk ogólnych (psychologia, socjologia, pedagogika), z zakresu podstaw fizjoterapii (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż, metody specjalne fizjoterapii, odnowa biologiczna, sport i aktywność osób niepełnosprawnych, zaopatrzenie ortopedyczne) oraz fizjoterapii klinicznej w: ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej, neurologii i neurochirurgii, kardiologii i kardiochirurgii, pulmonologii, chirurgii, ginekologii i położnictwie, reumatologii, geriatrii, psychiatrii, intensywnej terapii, pediatrii i neurologii dziecięcej.

 

 

Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych kładziemy szczególny nacisk na praktyczne przygotowanie studentek i studentów do pracy na stanowisku Fizjoterapeuty/ki.
Ćwiczenia prowadzone są w profesjonalnie wyposażonych salach. Zajęcia praktyczne są w większości w placówkach rehabilitacyjnych na terenie Elbląga.

Dla chętnych uczelnia oferuje działalność w Studenckim Kole Naukowym Fizjoterapii.

Od 2019 roku AMiSNS kształci studentki i studentów w nowoczesnym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

Absolwent kierunku uzyskuje tytuł magistra fizjoterapii

Fizjoterapia jest niezależnym, prawnie chronionym zawodem medycznym. Magister fizjoterapii uzyskuje, po wcześniejszym wpisie do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz). Absolwent posiada rozległą wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz samodzielnego planowania i realizowania procesu fizjoterapii. Absolwent po uzyskaniu dyplomu może poszerzyć swoją wiedzę podczas  kwalifikowanych szkoleń z zakresu terapii manualnej, osteopatii, terapii przeciwobrzękowych, terapii uroginekologicznej, specjalistycznych metod fizjoterapii pediatrycznej, ortopedycznej i neurologicznej.

Ponad to absolwent uzyskuje kwalifikacje do kształcenia podyplomowego w ramach specjalizacji w zakresie fizjoterapii oraz możliwość kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich.

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów pozwalają absolwentom kierunku Fizjoterapia na podjęcie następujących aktywności zawodowych:

 • prowadzenie indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej,
 • świadczenie usług fizjoterapeutycznych w miejscu wezwania (fizjoterapia w warunkach domowych),
 • publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia (np. szpitale, przychodnie specjalistyczne, poradnie rehabilitacyjne, uzdrowiska),
 • hospicja i domy opieki,
 • ośrodki gimnastyki korekcyjnej w szkołach i przedszkolach,
 • specjalistyczne ośrodki szkolno-rehabilitacyjne,
 • poradnie i zakłady pracy chronionej,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • zakłady przyrodolecznicze i sanatoria,
 • kluby oraz związki i stowarzyszenia sportowe,
 • ośrodki i gabinety, odnowy biologicznej,
 • gabinety masażu, centra fitness, spa i wellness,
 • stanowiska związane z organizowaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
 • możliwość uznania dyplomu magistra i pracy na terenie Unii Europejskiej (po uprzednim spełnieniu wymogów lokalnych izb i stowarzyszeń fizjoterapeutycznych).

W roku akademickim 2023/2024 zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku. 

W piątki zajęcia odbywać się będą najpóźniej do godz. 14:00.

Czas trwania: 5 lat (10 semestrów).

Szczegółowy zakres treści oraz efektów kształcenia, a także organizacja studiów opisane zostały w: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.