Pierwszy w historii akademii egzamin OSCE studentów I roku na kierunku położnictwo.

Za nami pierwszy w historii akademii egzamin OSCE studentów I roku na kierunku położnictwo. 
Celem egzaminu była ocena umiejętności praktycznych z podstaw opieki położniczej, wykonywanych zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi.
 
Egzamin przebiegał na pięciu stacjach wyposażonych w trenażery i fantom pielęgnacyjny noworodka. Studenci na stacjach wykonywali podstawowe czynności z zakresu opieki położniczej takie jak: założenie obwodowego wkłucia dożylnego, podawanie leków drogą dożylną, przygotowanie zestawu kroplowego, wykonanie pomiarów noworodka oraz przygotowanie do zabiegu Credego.
Na wykonanie każdego zadania studenci mieli po 10 minut. Egzaminatorzy oceniali poprawność wykonanych zadań za pomocą check list, co pozwoliło na obiektywną i sprawiedliwą ocenę. Check listy przygotowane zostały przez nauczycieli zawodu położnej.
Nad całością egzaminu czuwał koordynator kierunku, który działania studentów obserwował ze sterówki za lustra weneckiego.
 
Do egzaminu OSCE podeszło 15 studentów.
Wszystkim studentom serdecznie gratulujemy! 

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »