Psychologia środowiska w terenie

W dniu 14.10.2023r. dobra energia zagościła na Starym Rynku w Elblągu. Studenci III roku psychologii, wspierani przez wykładowcę dr Elżbietą Szutowicz-Rozwadowską, wprowadzili w życie opracowane przez siebie pomysły, które wpisują się w nurt tzw. „aktywizmu społecznego”.

Aktywizm społeczny to postawa, która charakteryzuje osoby podejmujące działania w celu dokonania określonych zmian w społeczeństwie. Działania podjęte przez studentów miały na celu przełamanie izolacji powstałej w wyniku pandemii oraz zachęcenie ludzi do bezpośredniego kontaktu i uśmiechu.

Poniżej kilka zdjęć z zajęć praktycznych z przedmiotu psychologia środowiska.