plende

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagania

Studia wyższe: honorowane są dyplomy ukończenia studiów I stopnia – licencjackich oraz inżynierskich, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia składają / przesyłają do biura rekrutacji następujące dokumenty:

  • podanie rekrutacyjne - wygenerowane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
  • klauzula informacyjna - pobierz plik
  • jedno zdjęcie (format legitymacyjny)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister).
Rekrutacja krok po kroku:
  • wybierz interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych dostępny na stronie www.amisns.edu.pl -> oferta -> studia podyplomowe
  • załóż konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów i uzupełnij swoje dane osobowe
  • wybierz kierunek studiów, na który aplikujesz
  • wygeneruj, wydrukuj i podpisz podanie - wejdź: moje konto -> zgłoszenia rekrutacyjne - wydruk podań
  • dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 120zł
  • skompletuj wszystkie pozostałe dokumenty wymagane do rekrutacji na wybrany kierunek studiów.
Wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze rekrutacji lub przesłać drogą mailową do biura rekrutacji w terminie 7 dni od dnia dokonania rejestracji w kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:
 
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
Centrum Rekrutacji Studium Podyplomowe
ul. Lotnicza 2
82 - 300 Elbląg
 

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA - SYSTEM INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Płatności

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 120 zł należy wpłacić na poniższy numer konta:

78 2030 0074 5385 0002 0570 5423
(w tytule przelewu obowiązkowo należy podać: nazwisko i imię oraz kierunek studiów) ksero dowodu wpłaty należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

Płatności za pierwszy semestr należy dokonać na indywidulane konto słuchacza, wydane po zakończeniu procesu rekrutacji. 

Uwaga! Osoby, które zarejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz dostarczą/prześlą wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne do dnia 31.08.2022r.  lub są przedstawicielami wybranych grup zawodowych, będą mogły skorzystać ze zniżki w czesnym za pierwszy semestr wg poniższej tabeli.

Promocje mogą się sumować!

 kierunek

liczba semestrów

czesne za semestr

zniżka za rejestrację do 31.08.2022

zniżka dla absolwentów kończących studia w AMiSNS w 2022

grupy zawodowe uprawnione do zniżki 100 zł
w ramach poszczególnych kierunków studiów

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

2

1300 zł  100 zł 

100 zł 

pracownicy oświaty

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

3

1200 zł

100 zł 

100 zł 

pracownicy oświaty

Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu

2

1200 zł

100 zł 

100 zł 

pracownicy oświaty

Administracja publiczna

2

1400 zł

100 zł 

100 zł 

       --------------

Cyberbezpieczeństwo

2

1400 zł

100 zł 

100 zł 

przedstawiciele służb mundurowych

Psychologia sportu

2

2000 zł

100 zł 

100 zł

pracownicy oświaty

pracownicy samorządowi

Administracja cyfrowa
NOWOŚĆ

2

1300 zł

100 zł 

100 zł 

pracownicy administracji publicznej

Zarządzanie zasobami ludzkimi NOWOŚĆ

2

1300 zł

100 zł 

100 zł

pracownicy działów personalno-kadrowych w sektorze prywatnym i publicznym

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne
NOWOŚĆ

2

1300 zł

100 zł 

100 zł 

przedstawiciele służb mundurowych,

pracownicy administracji sektora publicznego

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa NOWOŚĆ 2  1300 zł 100 zł   100 zł przedstawiciele służb mundurowych

 

Uruchomienie studiów podyplomowych zależy od liczby osób, które złożą wymagane dokumenty.

Harmonogram zjazdów zostanie udostępniony uczestnikom studiów podyplomowych po decyzji o ich uruchomieniu.

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.