plende

Społeczna odpowiedzialność AMiSNS

Grupa robocza ds. spraw społecznej odpowiedzialności uczelni​, działająca przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organie pomocniczym Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, przygotowała podręcznik na temat społecznej odpowiedzialności uczelni. Grupa, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych ośrodków akademickich w Polsce, wypracowała definicję społecznej odpowiedzialności​ uczelni zgodnie z którą:
 
Społeczna odpowiedzialność uczelni (SOU) to strategiczne i systemowe podejście do zarządzania uczelnią, budowania współpracy i dialogu z interesariuszami, które przyczynia się do:
  • zrównoważonego rozwoju,
  • kształtowania wartości i postaw społeczeństwa obywatelskiego,
  • wspierania wartości akademickich i tworzenia nowych idei,
  • podtrzymania oraz rozwoju kompetencji naukowych i dydaktycznych mających wpływ na efektywność działalności i innowacyjność*.
 
 
* J. Kulczycka, E. Pędziwiatr, Definicje SOU, w: Społeczna odpowiedzialność - znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania, red. E. Jastrzębska, M. Przybysz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 2019, s. 9 (publikacja do pobrania​)

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.