Zakład Karny w Kamińsku oferty pracy

Zakład Karny w Kamińsku  ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

– młodsza pielęgniarka

– ratownik medyczny

– młodszy psycholog

– młodszy instruktor działu informatyki i łączności

Wszystkie informację o miejscach pracy i oferowanych warunkach, znajdują się na stronie internetowej:

Zakład Karny w Kamińsku – młodsza pielęgniarka/ratownik medyczny/młodszy psycholog/ młodszy instruktor działu informatyki i łączności – Służba Więzienna (sw.gov.pl)