Acta Elbingensia w zbiorach Oddziału Terenowego Głównej Biblioteki Lekarskiej w Elblągu

Oddział Terenowy Głównej Biblioteki Lekarskiej w Elblągu bardzo dziękuje za przekazanie do naszych zbiorów najnowszego numeru czasopisma Acta Elbingensia w wersji papierowej. Czasopismo to z pewnością będzie doskonałym źródłem wiedzy naukowej z zakresu medycyny oraz nauk pokrewnych dla naszych Czytelników.
 
Acta Elbingensia łączy w sobie niezwykle cenne cechy: wiedzę, działanie, naukę i rozwój. Wierzymy, że właśnie dlatego Acta będą stanowiły cenny nabytek w naszym księgozbiorze.
Oddział Terenowy Głównej Biblioteki Lekarskiej w Elblągu gratuluje Pani Redaktor Naczelnej Acta Elbingensia dr hab.n. med. Beacie Januszko – Giergielewicz, sfinalizowania tak ambitnego projektu wydawniczego i życzymy dalszych sukcesów!
 
Magdalena Pelowska
Kierownik Oddziału GBL
 
 

Czasopismo Acta Elbingensia ukazuje się raz w roku, w wersji cyfrowej i drukowanej. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, których autorami są zarówno naukowcy, jak też studenci i klinicyści z różnych ośrodków akademickich i klinicznych kraju i świata.  Zachęcamy do lektury bieżącego wydania czasopisma:

https://www.actaelbingensia.pl/Biezacy-numer

Artykuły należy składać za pośrednictwem systemu ES dostępnego ze strony czasopisma:

https://www.actaelbingensia.pl/https://www.editorialsystem.com/aelhttps://www.actaelbingensia.pl

Obecne wydanie rocznika ukazało się w nowej, odświeżonej szacie graficznej. 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich artykułów.