plende

Koło naukowe

bezpieczeństwo

Koło Naukowe Bezpieczeństwo
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
Rok akademicki 2021/2022

 

Opiekun Koła Naukowego: Tomasz Gaweł - gewet69@o2.pl


Koło Naukowe Bezpieczeństwo powstało na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych głownie z inicjatywy studentów kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Administracja. Nauka o bezpieczeństwie jest interdyscyplinarna dlatego też, że członkami SKNB mogą zostać również studenci innych kierunków, wiec może warto tutaj tez o tym wspomnieć
Celem działalności SKN B przewidzianym w jego regulaminie jest poszerzanie wiedzy z zakresu dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego. Ważnym celem tej inicjatywy jest nabywanie, przekazywanie, promowanie i rozwijanie wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, nabywanie, przekazywanie, promowanie i rozwijanie wiedzy eksperckiej na temat bezpieczeństwa jako przedmiotu naukowego poznania, kształtowanie, rozwijanie i promowanie postaw prospołecznych.
Koło pomaga studentom w zaplanowaniu przyszłej ścieżki kariery zawodowej w nowoczesnych organizacjach ukierunkowanych na doskonalenie między innymi systemów zarządzania bezpieczeństwem. Jest ono adresowane do wszystkich zainteresowanych pogłębianiem i dzieleniem się wiedzą z tego zakresu oraz jej praktycznym wykorzystaniem w środowisku związanym z bezpieczeństwem poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach oraz spotkaniach. Ponadto celem działania Koła Naukowego Bezpieczeństwo jest: 

  1. prowadzenie projektów badawczych dotyczących bezpieczeństwa i poczucia
  2. bezpieczeństwa pojedynczych podmiotów oraz społeczności lokalnych;
  3. rozpowszechnianie osiągnięć i działań naukowych prowadzonych w obszarach związanych bezpieczeństwem i poczuciem bezpieczeństwa;
  4. współpraca z innymi kołami naukowymi i integracja środowisk akademickich;
  5. wspieranie akcji o charakterze charytatywnym.


Tematyka, która będzie poruszana w roku akademicki 2020/21 na spotkaniach SKN B:

  1. Mowa nienawiści - debata międzywydziałowa.
  2. Poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej.
  3. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - wykład
  4. Patologie społeczne – zagrożenie czy wyzwanie dla bezpieczeństwa społecznego.
  5. Poczucie bezpieczeństwa jako wynik upowszechniania umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


Zależnie od sytuacji epidemiologicznej, planowane są również przedsięwzięcia praktyczne przybliżające funkcjonowanie instytucji zapewniających bezpieczeństwo oraz działania związane z niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi. Działanie te polegałyby np. na wizytach studyjnych w urzędach, organizacjach państwowych, samorządowych i prywatnych odpowiedzialnych m.in. za zarządzanie kryzysowe i zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej

Zapraszamy Studentów, chcących włączyć się w działalność Koła Bezpieczeństwo.


 

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Bezpieczeństwo 2021/2022 w semestrze zimowym - pobierz plik

Sprawozdanie z działałności Koła Naukowego Bezpieczeństwo w semestrze letnim 2021/2022 - pobierz plik

 

 

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.