Dyżur Psychologa

Informujemy o dyżurze psychologa – 19.01.2024, piątek, godz. 15:00-16:00. Gabinet B12.
Kontakt do Pani mgr Joanny Gawlickiej: jgawlicka@amisns.edu.pl