Egzamin dyplomowy kierunku pielęgniarstwo I stopnia

W dniach od 26 lutego do 6 marca odbyła się praktyczna część egzaminu dyplomowego studentów I stopnia kierunku pielęgniarstwo. Do egzaminu zgłosiło się 88 studentów, którzy mieli okazję wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą przystępując do egzaminów w elbląskich szpitalach: Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym oraz w Miejskim Szpitalu im. Jana Pawła II. Egzamin odbył się na oddziałach chorób wewnętrznych, oddziałach chirurgii ogólnej i oddziale pediatrycznym. Egzaminy dyplomowe odbyły się na oddziałach chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz pediatrii.

7 marca studenci stanęli przed kolejnym wyzwaniem – egzaminem teoretycznym, który był kolejnym krokiem na drodze do ich przyszłej kariery w dziedzinie pielęgniarstwa.

Z całego serca gratulujemy wszystkim studentom i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej. Wasza ciężka praca i determinacja są inspiracją dla nas wszystkich.

Dyżur Psychologa

Informujemy o dyżurze psychologa – 19.04.2024 r., piątek, godz. 15:00-16:00. Gabinet B12. Kontakt do Pani mgr Joanny Gawlickiej: jgawlicka@amisns.edu.pl

Czytaj więcej »