Wizyta studyjna na Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu

W dniu  23 marca 2024 r. studenci kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie i administracja wzięli udział w wizycie studyjnej, która miała miejsce w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu przy ul. Łęczyckiej.

 

Spotkanie rozpoczął dowódca II zmiany, st. kap. Piotr Woliński, który przybliżył studentom specyfikę służby w szeregach straży pożarnej oraz omówił zasady rekrutacji i kryteria przyjęcia do PSP.

 

Kolejnym punktem wizyty było krótkie szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Skrócony kurs przeprowadził st. sekc. Jacek Polcyn. W trakcie szkolenia skupił się na przypadkach codziennych, takich jak nieprzytomny człowiek leżący na ulicy, zasłabnięcie członków rodziny itp. Ponadto wskazał zasady resuscytacji krążeniowo oddechowej, w tym działania urządzenia AED. Podkreślił także, jak ważne jest podjęcie czynności ratowniczych dla osób poszkodowanych, gdyż reakcja drugiego człowieka, często postronnego, może uratować komuś życie. Ogromne zainteresowanie Pań studentek wzbudziły czynności ratunkowe podejmowane wobec niemowlęcia. Jak się okazało, choć były to tylko ćwiczenia, wykonanie określonych czynności wywołało niemałe emocje. Wszyscy jednogłośnie potwierdzili, że ratowanie życia nie jest łatwym zadaniem.

 

Niełatwe jest również noszenie podczas akcji ratowniczo – gaśniczej oraz zabezpieczenia chemicznego odzieży ochronnej wraz z całym osprzętem gdyż, jak się okazało, całość waży kilkanaście kilogramów. Studenci z dużym zainteresowaniem zwiedzili pomieszczenia stanowiska kierowania dyżurnego PSP, tzw. sztab. To w tym pomieszczeniu odbywa się cały proces logistyczny każdego zgłoszenia, które wpływa zarówno od mieszkańców Elbląga, jak i innych lokalizacji.

 

Podczas specjalnie przygotowanych zajęć studenci zdobyli wiedzę m.in. o:

– zagrożeniach pożarowych w domach i budynkach zbiorowego zamieszkania,

– o alarmowaniu służb ratowniczych,

– o postępowaniu podczas pożaru,

– o zasadach ewakuacji, jak i wielu innych aspektach bezpieczeństwa pożarowego.

 

W tym zakresie wykorzystywane były min. filmy edukacyjne przygotowane specjalnie przez MEN, materiały udostępnione przez KGPSP min. w ramach akcji CZAD i Ogień – Obudź czujność!, oraz materiały własne.

 

W trakcie wizyty studenci mieli również możliwość obejrzenia pojazdów strażaków, dowiedzieć się o ich wyposażeniu, a nawet usiąść na miejscu kierowcy lub pasażera. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia wytypowanych przez dowódcę funkcjonariuszy na specjalnie do tego przygotowanym „torze przeszkód”. Kolejno pokazywali oni w jaki sposób wyłamują drzwi do pomieszczeń w przypadku zaistnienia zagrożenia życia lub zdrowia. Okazało się to niełatwe, a przekonały się o tym dwie studentki, które otrzymały łomy i wskazówki do pokonania tej przeszkody. Przy odrobinie pomocy podołały zadaniu. Następnie słuchaczy przeprowadzono przez proces wchodzenia podczas pożaru do piwnicy oraz ciasnych i trudno dostępnych miejsc pełnych przeszkód takich jak m.in. przewody elektrycznie czy elementy konstrukcji drewnianych. Na koniec wizyty strażacy zorganizowali symulację, podczas której samochód osobowy przygniótł człowieka (czynności życiowe zostały zachowane). Poszkodowany niezwykle sprawnie, szybko i skutecznie został wyciągnięty spod auta i bezpiecznie umieszczony w odpowiedniej pozycji.  

 

Wizyta, która była już drugim spotkaniem studentów Akademii ze strażakami, pokazała, jak ważne jest właściwe funkcjonowanie służb porządkowych w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. I choć każdy z nas traktuje zdarzenia obsługiwane przez służby jako naturalne i oczywiste, to poznanie „od wewnątrz” funkcjonowania i specyfiki służby w PSP uświadomiło studentom, iż aby takie zdarzenie obsłużyć, potrzeba nie tylko fachowej wiedzy, ale przede wszystkim ogromnego wysiłku fizycznego. 

dr Izabela Sękowska

Dyżur Psychologa

Informujemy o dyżurze psychologa – 19.04.2024 r., piątek, godz. 15:00-16:00. Gabinet B12. Kontakt do Pani mgr Joanny Gawlickiej: jgawlicka@amisns.edu.pl

Czytaj więcej »