MISJA I CELE

Kształcimy praktycznie profesjonalnie nowocześnie

Wizja doskonałości organizacyjnej

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych nawiązuje do bogatych tradycji akademickich Elbląga. Naszą misją, jako uczelni o profilu praktycznym, jest kształcenie zawodowe na poziomie wyższym, rozwijanie badań rozwojowych, dbanie o wysoki poziom dydaktyki, uwzględniającej najnowsze tendencje, innowacyjne metody, nowe technologie i oczekiwania pracodawców. Kierunki, w których kształci się na Uczelni, odpowiadają potrzebom studentów oraz społeczności lokalnej i regionalnej. Absolwenci Uczelni uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne na współczesnym rynku pracy. Misją uczelni jest również kształtowanie umiejętności łączenia wiedzy naukowej z nowoczesnymi technologiami w praktycznych zastosowaniach poprzez wykorzystanie nowoczesnej bazy dydaktycznej i laboratoryjnej. Służą temu badania rozwojowe, prowadzone przez pracowników Uczelni, których celem jest identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych, firm oraz instytucji. Z tego względu Uczelnia, realizując swoją misję, zacieśnia współpracę z tymi podmiotami, dzieląc się wiedzą, będącą efektem badań rozwojowych oraz naukowych.
Kliknij tutaj

Kluczowe zasady i cele

Profesjonalną - z kompetentną kadrą naukowo-dydaktyczną Niezawodną – otwartą na studentów, potrafiącą sprostać ich oczekiwaniom oraz ambicjom pracowników Przyjazną - dbającą o dobrą atmosferę Bezpieczną - dla studentów, pracowników i partnerów Nowoczesną - z nowymi technologiami edukacyjnymi i organizacyjnymi Innowacyjną - przekształcającą istniejące możliwości w nowe idee i wprowadzającą je do praktycznego zastosowania Kreatywną - łączącą wiedzę i doświadczenie Elastyczną - przewidującą i reagującą na zmiany w otoczeniu oraz wewnątrz