Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Obrony 2024 – pedagogika

13 lipca odbyły się obrony prac dyplomowych na kierunku pedagogika – wydarzenie, które jest kulminacją lat poświęcenia, wytrwałości i intelektualnego zaangażowania. Ten dzień, pełen emocji

Zobacz więcej

Wyjątkowe urodziny na WAiNS-ie

Pan profesor Mieczysław Ciosek – szanowany, ceniony i uwielbiany przez swoich studentów oraz kadrę wykładowca kierunku psychologia – obchodził ostatnio swoje urodziny. Studenci Pana profesora, chcąc

Zobacz więcej

Dziekan dr Piotr Kulikowski

Absolwent oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Doktorat nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zainteresowania naukowe i badawcze to przede wszystkim dynamika i charakterystyka procesów patologicznych wśród współczesnej młodzieży, czynniki i determinanty zachowań niedostosowanych społecznie, uwarunkowania społeczne i charakterologiczne procesów niedostosowania społecznego i wykolejenia społecznego wśród młodzieży, rodzaj i charakterystyka zachowań ryzykownych, dewiacyjnych i patologicznych wśród młodzieży oraz szeroko rozumiany instytucjonalny wymiar opieki i wychowania dzieci i młodzieży.

Autor artykułów i publikacji dotyczących głównie problematyki niedostosowania i wykolejenia społecznego nieletnich dziewcząt oraz wszelkich form zachowań negatywnych. W swoim dorobku posiada referaty wygłaszane na konferencjach zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi i młodzież wykonując zawód na stanowisku starszego wychowawcy w Domu dla Dzieci „w Parku” przy Olsztyńskim Centrum Pomocy Dziecku w Olsztynie. Uczestnik licznych szkoleń i warsztatów w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem. Swoje doświadczenie praktyczne wykorzystuje w prowadzonej działalności dydaktycznej w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia (AMiSNS), założyciel i opiekun Koła Naukowego Elbląskich Pedagogów oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku.

kontakt: piotr.kulikowski1@wp.pl

KOORDYNATORZY KIERUNKÓW:

dr Anna Skuzińska – prof. uczelni

kierownik kierunku psychologia 

e-mail: askuzinska@amisns.edu.pl

dr Miłosz Jan Kaczyński

koordynator kierunku administracja
koordynator kierunku zarządzanie
koordynator kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
e-mail: m.kaczynski@amisns.edu.pl

prof. zw. dr hab. Plopa Mieczysław 

dr hab. Ciosek  Mieczysław prof. uczelni

dr hab. Juchniewicz  Edward prof. uczelni

dr hab. Korsak Zbigniew 

dr hab. Liziński Tadeusz 

dr hab. Maliszewski Tomasz 

dr hab. Męczkowska-Christiansen Astrid 

dr hab. Piotrowski Andrzej 

dr hab. Rytel-Warzocha Anna, prof. uczelni

dr hab. Siemionow Justyna, prof. uczelni

dr Chłopicka Sylwia 

dr  Chrostek-Żugaj Grażyna

dr Bogusławski Maciej

dr Engler Wioleta

dr Galiński Paweł 

dr Gliniecka-Rękawik Magdalena 

dr Janusz Marcin 

dr Jaworska Teresa 

dr Kaczyński Miłosz 

dr Kiełbasiewicz Magdalena 

dr Kołodziejski Hubert 

dr Król Małgorzata 

dr Kulikowski Piotr

dr Makarowski Ryszard, prof. uczelni

dr Piwowarczyk Przemysław 

dr Połom Magdalena 

dr Sękowska Izabela 

dr Skuzińska Anna, prof. uczelni

dr Sosnowska Irena 

dr Szutowicz-Rozwadowska Elżbieta 

dr Śniecikowski Wiesław 

dr Wojnicz Piotr 

dr Zawrot Jarosław 

lic. Górzyński Bogdan 

mgr inż. ppłk  Tuszyński Zbigniew 

mgr Badaszek Anna 

mgr Bugaj-Milewska Iwona 

mgr Bukowska-Piwowarczyk Magdalena 

mgr Czenczak Krzysztof 

mgr Decyk Małgorzata 

mgr Gaweł Tomasz 

mgr Gawlicka Joanna 

mgr Gutowska-Pąsik Anna 

mgr Iwankowski Paweł 

mgr Iwanowska Katarzyna 

mgr Jankowski Łukasz 

mgr Jurec Aleksander 

mgr Kaczmar Małgorzata 

mgr Kamiński Dominik 

mgr Karpińska-Czurak Dominika 

mgr Kawiecka Joanna

mgr Kawałkowski Tomasz 

mgr Kędzierski Andrzej 

mgr Kowalska-Rutyna Monika 

mgr Kukowski Jarosław 

mgr Kuligowska Magdalena Marta 

mgr Kur Andrzej 

mgr Lasota-Mincewicz Karolina 

mgr Łuńska Agnieszka 

mgr Malinowska-Wikaryjczyk Hanna

mgr Matłach Artur 

mgr Pukin-Sowul Paulina 

mgr Rogalska Agnieszka 

mgr Sierżant Urszula 

mgr Socha Magdalena 

mgr Siwiecka Katarzyna 

mgr Szlitter Marzena 

mgr Witkowski Robert 

mgr  Wojewódka Sebastian 

mgr Wojtas Ewelina 

mgr Wojtowicz Jarosław 

mgr Wroczyńska Agnieszka 

mgr Żbikowska Joanna

Formularz uwag o jakości kształcenia

Szanowni Studenci.

Podnoszenie jakości kształcenia w AMiSNS jest jednym z priorytetów działań jej władz.

W konsekwencji proponujemy Państwu anonimowe zgłaszania uwag w tym zakresie w celu poprawy jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych i dostosowania oferty edukacyjnej do wskazywanych potrzeb.

Wszystkie wpisywane w powyższym formularzu opinie są poddawane uważnej analizie, a władze uczelni podejmują działania służące wyeliminowaniu w przyszłości ryzyka pojawienia się wskazywanych przez Państwa zdarzeń.

Dlatego bardzo prosimy o dokładne informacje dotyczące opisywanych spraw i zgłaszanych problemów.

Prosimy, aby pozostawiali Państwo adres email. Umożliwi on kontakt, gdyby wyjaśnienie problemu tego wymagało.

Jednocześnie informujemy, że dostęp do podawanych tu informacji posiadają jedynie władze uczelni.

Z góry dziękujemy zarówno za pozytywne, jak i negatywne opinie w tym zakresie.