WYDAWNICTWO

Zasady prowadzenia działalności wydawniczej AMiSNS

Wniosek o publikację

Wykaz autorów pracy zbiorowej

Formularz recenzji

Informacje dla autorów

Oświadczenie autora AMiSNS

Procedura wydawnicza

Regulamin komitetu redakcyjnego 

Wymogi redakcyjne dla autorów

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady recenzowania

Zarządzenie w sprawie Acta Elbingensia