UBEZPIECZENIE NNW I OC

Jednym z najważniejszych elementów kształcenia zawodowego jest praktyka studencka. Podczas jej trwania studenci mogą zweryfikować zdobytą podczas studiów wiedzę i skonfrontować ją z wymogami stawianymi przez pracodawców.

Student podejmujący praktykę zawodową powinien posiadać ubezpieczenie NNW oraz OC. Pracodawcy przyjmujący praktykantów wymagają posiadania aktualnej polisy.

Na rok akademicki 2023/2024 proponujemy Państwu ofertę firmy InterRisk, gdzie znajdują się wszystkie informacje dotyczące zawarcia ubezpieczenia.

Sprawdź ofertę InterRisk

Zawarte ubezpieczenie obejmuje okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.

Oferta będzie aktywna do 30.11.2023 r.

Pliki do pobrania

Oferta wirtualna

Ubezpieczenie OWO EDU PLUS

Oferta grupowego ubezpieczenia 

Ubezpieczenie OWO OC