RATOWNICTWO MEDYCZNE

Studia ratownictwo medyczne - Kierunek dla przyszłych ratowników medycznych

Ustawa z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym” zmieniła oblicze polskiej medycyny ratunkowej i systemu ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny ma nową pozycję i nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju. To atrakcyjny zawód, który łączy w sobie umiejętność niesienie pomocy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

Zajęcia odbywają się w weekendy (piątek po 16:00, sobota, niedziela) natomiast przy odpowiedniej ilości chętnych istnieje możliwość zorganizowania grup ćwiczeniowych także w systemie od poniedziałku do piątku (dziennym lub wieczorowym). Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe częściowo wymagają zaangażowania studenta w dni powszednie. Kształcenie prowadzone jest etapowo. Student otrzymuje informacje teoretyczne zgodne z najnowszą wiedza medyczną, ułożone w ciekawy układ programowy. Zdobytą wiedzę konfrontuje na ćwiczeniach odbywających się na trenażerach i fantomach w nowoczesnym Centrum Symulacji i Dydaktyki Medycznej. Nabyte w ten sposób umiejętności w kolejnych etapach pozwalają na sprawdzenie się w kontakcie z pacjentem pod nadzorem opiekuna prowadzącego zajęcia w placówkach medycznych.

 


Przedmioty z podstawowych nauk medycznych tj. anatomia, fizjologia, patologia czy biochemia mają za zadanie przybliżyć studentowi tajniki ciała ludzkiego. Dzięki zastosowaniu w procesie edukacji modeli wraz z wirtualnym stołem anatomicznym nauka jest przyjemna, choć nie zawsze możemy obiecać że lekka. Praca z człowiekiem w tym szczególnym okresie jakim jest nagłe i niespodziewane zachorowanie skutkujące stanem zagrożenia życia lub wypadkiem mogącym pozbawić naszego pacjenta pełni zdrowia wymaga specjalnych umiejętności z obszaru nauk behawioralnych i społecznych. Etyka, prawo, psychologia czy socjologia stanowią element nieodzowny w kształceniu umiejętności koniecznych ratownikowi medycznemu w jego pracy. Element nauk klinicznych to wiedza z zakresu medycznych czynności ratunkowych w chorobach wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, neurologii, psychiatrii, położnictwie i ginekologii. Pamiętamy również, że podstawy jak sama nazwa wskazuje są głównym elementem i aby stać się specjalistą na początku trzeba umieć wykonać takie czynności jak badanie pacjenta i poznać tajniki wykonania podstawowych zabiegów medycznych. Jesteśmy uczelnią, w której udało się zebrać pasjonatów w dziedzinie ratownictwa medycznego, potrafiących przekazać swoje ogromne umiejętności praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnego Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

Student będzie zdobywał wiedzę i umiejętności praktyczne w okresie 6 semestrów.

Część zajęć o charakterze wykładowym mogą odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość np. platformy zoom.


Student ponadto ma możliwość wyboru jednego z dwóch modułów realizowanych w czasie studiów:

Stany nagłe w chorobach przewlekłych i nowotworowych
Ratownictwo wodne i turystyczne
Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku ratownictwo medyczne.

Dlaczego warto studiować w naszej uczelni?

1.Nasza Uczelnia posiada pracownie dydaktyczno-naukowe i specjalistyczne pomieszczenia dydaktyczne wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne, pomoce naukowe oraz nowoczesny sprzęt do ćwiczeń z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych w tym medycznych czynności ratunkowych.

2.Poznacie zasady współpracy z gronem lekarskim, pielęgniarskim i pozostałym personelem medycznym w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych samodzielnie i na zlecenie lekarza, oraz z przedstawicielami zawodowych i niezawodowych służb i organizacji ratowniczych.

3.Będziecie uczestniczyć nie tylko w wykładach i ćwiczeniach, ale również w sympozjach i kongresach z zakresu medycyny ratunkowej.

4.Uzyskacie tytuł ratownika medycznego, który pozwoli wypełniać w przyszłości obowiązki dydaktyczne w zakresie promocji zdrowia i nauczania pierwszej pomocy, jak również szereg zadań menadżerskich i kierowniczych w strukturach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.