RATOWNICTWO MEDYCZNE

Ratownictwo medyczne - kierunek dla osób gotowych na wyzwania

Ustawa z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym zmieniła oblicze polskiej medycyny ratunkowej i systemu ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny ma nową pozycję i nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju. To atrakcyjny zawód, który łączy w sobie umiejętność niesienia pomocy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

Zajęcia odbywają się w weekendy (piątek po 16:00, sobota, niedziela) natomiast przy odpowiedniej ilości chętnych istnieje możliwość zorganizowania grup ćwiczeniowych także w systemie od poniedziałku do piątku (dziennym lub wieczorowym). Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe częściowo wymagają zaangażowania studenta w dni powszednie. Kształcenie prowadzone jest etapowo. Student otrzymuje informacje teoretyczne zgodne z najnowszą wiedzą medyczną, ułożone w ciekawy układ programowy. Zdobytą wiedzę konfrontuje na ćwiczeniach odbywających się na trenażerach i fantomach w nowoczesnym Centrum Symulacji i Dydaktyki Medycznej. Nabyte w ten sposób umiejętności w kolejnych etapach pozwalają na sprawdzenie się w kontakcie z pacjentem pod nadzorem opiekuna prowadzącego zajęcia w placówkach medycznych.

Ile trwają studia?

Studia na kierunku ratownictwo medyczne trwają sześć semestrów, czyli trzy lata. 

Studia na naszej uczelni odbywają się w trybie weekendowym. Zajęcia trwają od piątku do niedzieli.

Część zajęć o charakterze wykładowym może odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość np. platformy MOODLE lub MS Teams.

 

Ratownictwo medyczne - charakterystyka kierunku

Podjęcie studiów na ratownictwie medycznym jest gwarantem zdobycia specjalistycznej wiedzy kierunkowej. Przedmioty z zakresu podstawowych nauk medycznych tj. anatomia, fizjologia, patologia czy biochemia mają za zadanie przybliżyć studentowi tajniki ludzkiego ciała.

Dzięki zastosowaniu w procesie edukacji specjalistycznego wyposażenia tj. trenażerow, fantomów, wirtualnego stołu anatomicznego, student ma szansę zastosować w praktyce nabytą wiedzę. To właśnie praktyczne doskonalenie nowych umiejętności pozwala nabrać pewności w podejmowaniu szybkich działań w sytuacjach zagrożenia życia. Dlatego też nieodłączną częścią studiów na kierunku ratownictwo medyczne jest uczestnictwo w praktykach.

Praca z człowiekiem w sytuacji wystąpienia nagłego i niespodziewanego zachorowania skutkującego stanem zagrożenia życia lub z ofiarą wypadku w sytuacji ryzyka utraty zdrowia wymaga specjalnych umiejętności z obszaru nauk behawioralnych i społecznych. Dlatego też nauki takie jak etyka, prawo, psychologia czy socjologia stanowią element nieodzowny w kształceniu umiejętności koniecznych w pracy ratownika medycznego.

Element nauk klinicznych to wiedza z zakresu medycznych czynności ratunkowych w chorobach wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, neurologii, psychiatrii, położnictwie i ginekologii.  Podstawy, jak sama nazwa wskazuje, są kluczowym elementem i fundamentem kształcenia. Aby stać się specjalistą w zakresie ratownictwa medycznego student musi najpierw opanować umiejętność badania pacjenta oraz poznać tajniki wykonywania podstawowych zabiegów medycznych.

Jesteśmy uczelnią, w której udało się zebrać pasjonatów w dziedzinie ratownictwa medycznego, potrafiących przekazać swoje ogromne umiejętności praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnego Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

Student ma możliwość wyboru jednego z dwóch modułów realizowanych w czasie studiów:

-stany nagłe w chorobach przewlekłych i nowotworowych;
-ratownictwo wodne i turystyczne.

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku ratownictwo medyczne.

Ratownictwo medyczne - dlaczego studia w formie weekendowej to dobry wybór?

Dlaczego warto zdecydować się na ratownictwo medyczne na AMiSNS? Zajęcia odbywają się jedynie trzy dni w tygodniu. Taka forma studiów jest świetnym wyborem dla osób, które pracują i/lub nie mieszkają w Elblągu i nie chcą przeprowadzać się tutaj na czas nauki.

Dlaczego warto studiować w naszej uczelni?

1. Nasza uczelnia posiada pracownie dydaktyczno-naukowe i specjalistyczne pomieszczenia dydaktyczne wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne, pomoce naukowe oraz nowoczesny sprzęt do ćwiczeń z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych w tym medycznych czynności ratunkowych.

2. Poznasz zasady współpracy z gronem lekarskim, pielęgniarskim i pozostałym personelem medycznym w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych samodzielnie i na zlecenie lekarza, oraz z przedstawicielami zawodowych i niezawodowych służb i organizacji ratowniczych.

3. Będziecie uczestniczyć nie tylko w wykładach i ćwiczeniach, ale również w sympozjach i kongresach z zakresu medycyny ratunkowej.

4. Uzyskasz tytuł ratownika medycznego, który pozwoli wypełniać w przyszłości obowiązki dydaktyczne w zakresie promocji zdrowia i nauczania pierwszej pomocy, jak również szereg zadań menadżerskich i kierowniczych w strukturach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.