„Postępy w anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych i dzieci”. Warszawa, 26-27 maja 2023.

Zapraszamy Państwa do udziału w forum ekspertów i rezydentów „Postępy w anestezjologii i intensywnej terapii dorosłych i dzieci„.

Warsztaty z zakresu anestezjologii:
1. Blokady regionalne pod kontrolą USG i ocena hemodynamiczna serca z wykorzystaniem USG
2. Trudne drogi oddechowe
3. Dostępy naczyniowe: igły pośrednie i igły doszpikowe
4. Procedury w stanach zagrożenia życia: drenaż opłucnej, tracheostomia przezskórna, bronchofiberoskopia

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Udział płatny.
Możliwy udział w warsztatach oddzielnie od udziału w konferencji.
Każdy z czterech dostępnych warsztatów będzie się odbywać równolegle w każdej z trzech tur.

TERMIN KONFERENCJI

26-27 maja 2023
dz.1, pt, godz. 09:00-19:00
dz.2, so, godz. 09:00-14:10

W celu po dalszej informacji i zgłoszenia swojego uczestnictwa prosimy o przejściu na poniższe stronę

https://postepywanestezjologii.medius.com.pl