Wizyta studyjna w Euroregionie „BAŁTYK”.

Studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w ramach zajęć ze Współpracy transgranicznej 12 maja gościli w największym z Euroregionów – Euroregionie Bałtyk, który powstał w 1998 roku. Ze studentami naszej uczelni spotkał się dyrektor tej instytucji wraz ze swoim zastępcą.
 
Podczas spotkania z przedstawicielami Euroregionu Bałtyk studenci dowiedzieli się, czym jest współpraca transgraniczna na szczeblu samorządów oraz całego kraju. Zapoznali się też z celami działalności tej instytucji i wspólnymi programami państw wchodzących w skład Euroregionu – również w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej (czyli po wykluczeniu ze składu Euroregionu Federacji Rosyjskiej). Dyrektor odwiedzonej instytucji przedstawił studentom zmiany i skutki powyższej sytuacji.
 
Studenci w bardzo obszerny sposób zostali zapoznani z aktualnymi działaniami w ramach Euroregionu, w tym z tzw. „Action Planem”, który jest przygotowywany i opracowywany na każdy rok działalności. Mogli także zapoznać się z wizją i misją Euroregionu Bałtyk do 2030 roku. Oczywiście zagadnień, tematów i problematyki Euroregionu było o wiele więcej. Część prezentacji odbyła się też po angielsku, zatem nasi studenci mogli w praktyczny sposób sprawdzić swoje umiejętności językowe oraz ponownie przekonać się, jak ważna i przydatna jest znajomość tego języka.
 
Cieszymy się, że poprzez spotkanie z praktykami nasi studenci mogli zaczerpnąć wiedzy u źródła i dowiedzieć się, jak funkcjonuje jedna z najważniejszych form działalności w ramach współpracy transgranicznej. W planach są już kolejne wizyty tego typu – informuje ppłk rez. Zbigniew Tuszyński.

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »