Egzamin praktyczny dla kierunku ratownictwo medyczne.

W dniach 7 i 8 lipca studenci kierunku ratownictwo medyczne po raz kolejny przystąpili do egzaminu dyplomowego. Jak co roku egzamin składał się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Egzamin praktyczny realizowany był w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, gdzie poddano ocenie praktyczne przygotowanie przyszłych medyków do zawodu. Jak zawsze tej części egzaminu towarzyszyły ogromne emocje. Kolejnym etapem był egzamin teoretyczny, który odbył się 8 lipca w gmachu Uczelni. Z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż wszyscy studenci uzyskali oceny pozytywne z egzaminów. Serdecznie gratulujemy wszystkim Absolwentom uzyskania tytułu Ratownika Medycznego.

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »