Wybory do komitetów naukowych PAN

Szanowni Państwo!

W załączeniu przekazuję informację o rozpoczętym procesie wyborczym do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Jest niezmiernie ważne, aby za Państwa pośrednictwem informacja o wyborach do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk dotarła nie tylko do aktywnych zawodowo samodzielnych pracowników naukowych, ale również do środowiska emerytowanych pracowników naukowych, którzy pragną aktywnie włączyć się w społeczny ruch nauki.

Łączę wyrazy szacunku

prof. ALEKSANDER WELFE

członek rzeczywisty PAN