Decyzje stypendialne

Drodzy Studenci – informujemy, że decyzje dotyczące stypendiów są gotowe do odbioru w dziekanatach.

Prosimy o możliwie jak najszybszy ich odbiór.

Listy Studentów AMiSNS uprawnionych do otrzymania stypendium: