„Dzieci z rzadkimi chorobami neurologicznymi” – wydarzenie zorganizowane przez Koło Naukowe Psychologii „Ryba psuje się od Głowy”

W dniu 25 listopada odbyło się spotkanie pt. „Dzieci z rzadkimi chorobami neurologicznymi” zorganizowane przez Koło Naukowe Psychologii „Ryba psuje się od głowy”.

Spotkanie zostało przeprowadzone przez  panią dr nauk społecznych Agnieszkę Kamyk-Wawryszuk z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W trakcie spotkania pani doktor przedstawiła aktualną sytuację dzieci z rzadkimi chorobami w Polsce i na świecie. Omówione zostały problemy w zarządzaniu systemem opieki nad dziećmi chorymi, a także możliwości wsparcia rodzin i opiekunów małych pacjentów. Zwrócono uwagę na aspekt diagnostyczny dzieci, warunkujący wdrożenie szeroko rozumianej rehabilitacji. W tym miejscu prowadząca podkreśliła wagę trafnego i rzetelnego rozpoznania schorzenia, gdyż dzięki temu specjaliści mogą podjąć właściwe oddziaływania terapeutyczne z uwzględnieniem potrzeb komunikacyjnych i edukacyjnych dzieci, jak również posiadanych przez nie zasobów.

Podczas warsztatów słuchacze zapoznali się ze specyficznymi zachowaniami dzieci z niepełnosprawnością, a także formami kontaktu w relacjach nawiązywanych przede wszystkim z osobami z najbliższego otoczenia.

Uczestnictwo w wydarzeniu było szansą na poszerzenie perspektywy w zakresie chorób rzadkich.

Pani dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk przekazała dla biblioteki AMiSNS dwie swoje publikacje: „Zaburzenia mowy i komunikacji dziecka z chorobą rzadką. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii” oraz „Dzieci z rzadkimi chorobami neurologicznymi. Zasoby oraz potrzeby edukacyjne i komunikacyjne”. Serdecznie dziękujemy.

Kierunki medyczne – #rekrutacjatrwa!

Przypominamy – trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 r.  Dział Rekrutacji i Promocji AMiSNS czeka na Twoje pytania:451 177 566512 542 967512 543 321  e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl poniedziałek –

Czytaj więcej »