Spotkanie członków Koła Naukowego Pielęgniarstwa Chirurgicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu

W dniu 14 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie studentów kierunku pielęgniarstwo I stopnia – członków Koła Naukowego Pielęgniarstwa Chirurgicznego w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. Opiekunem Koła  jest pani mgr Helena Dziekańska, wojewódzki konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Ręki w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.

Studenci mieli okazję zgłębić swoją wiedzę na temat aktualnych standardów opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z wyłonioną stomią po leczeniu chirurgicznym. Podczas zajęć studenci mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi dostępnymi systemami zaopatrzenia stomii, rodzajami płytek i worków stomijnych oraz metodami ich zakładania. Studenci rozmawiali też o tym,  jak bardzo ważnym elementem integracji społecznej człowieka chorego jest właściwie dobrany sprzęt stomijny. Studenci zakładali płytki oraz worki sobie nawzajem, jednocześnie obserwując reakcję zwilżonego wodą worka przyklejonego na brzuch lub na rękę, co było bardzo ciekawym doświadczeniem.

Opiekun Koła, mgr Helena Dziekańska, przedstawiła zebranym prezentację opisu przypadku pacjenta z nową płytką oraz pasem stomijnym, który zapewnia mu bezpieczeństwo poprzez stabilizowanie przylepca na powierzchni brzucha i utrzymanie worka na swoim miejscu.

Studentom zaangażowanym w działanie Koła życzymy dalszych owocnych spotkań.