CDiSM

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w pełni zabezpiecza możliwość kształcenia według najnowszych standardów i technologii z wykorzystaniem symulatorów medycznych, odzwierciedlających realne warunki, objawy i otoczenie zdarzeń medycznych. Studenci mają możliwość zdobywania wiedzy w praktyce, w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, które spotkają ich w późniejszej pracy. CDiSM jest odpowiedzią na potrzebę praktycznego kształcenia personelu medycznego.

 

Nowoczesna baza dydaktyczna dla kształcenia studentów kierunku lekarskiego oraz kierunków medycznych, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, położnictwa i fizjoterapii.

 

Główną ideą CDiSM jest element kształcenia polegający na wspólnym treningu zespołów medycznych na wielu poziomach i specjalizacjach świadczenia opieki medycznej, począwszy od pomocy przedszpitalnej, symulatorów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, sali operacyjnej i sali porodowej.

Rozwiązanie takie umożliwia studentom doświadczenie wszystkich działań mających miejsce w świecie realnym tj. od zachorowania/wypadku, poprzez proces leczenia, aż do rehabilitacji pacjenta w warunkach przypominających realne, a także wykształcenie/doskonalenie umiejętności z zakresu nauk morfologicznych, podstaw medycyny czy nauk przedklinicznych.

Baza symulacyjna umożliwia przeprowadzenie w czasie trwania jednych zajęć scenariuszy od miejsca zdarzenia do wstępnej stabilizacji pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym. Podział grupy studenckiej na zespoły działające w obszarze przedszpitalnym i wczesnoszpitalnym stwarza niepowtarzalną możliwość wykształcenia umiejętności kompetentnego przekazania pacjenta oraz informacji. Poza tym taka konfiguracja Centrum Symulacji umożliwia prowadzenie zajęć nie tylko z zakresu zaawansowanych czynności podtrzymujących życie w poważnych urazach, dla studentów wyższych lat studiów, ale także z zakresu pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wszelkie czynności są rejestrowane zespołem kamer, a w budynku znajdują się sterownie, służące do kierowania akcją i nadzorowania studentów, a po zakończonej akcji umożliwiają analizę każdej wykonanej czynności.

Budowa został sfinansowana ze środków własnych oraz dofinansowania w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Została przekazana do użytku w 2019 roku.

Budynek Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej wyposażony został w windę o wymiarach pozwalających na transport chorych/manekina na noszach. Winda dostępna z łącznika daje dostęp do wszystkich kondygnacji osobom z niepełnosprawnościami.

W budynku znajdują się sale seminaryjne, sale ćwiczeń praktycznych, zaplecze dla wykładowców i obsługi, sale symulacji medycznej, a także pomieszczenia technicznej obsługi budynku.

Na parterze budynku znajdują się pracownia czynności manualnych, pracownia kinezyterapii i czynności motoryczno-ruchowych z magazynem i pracownią fizykoterapii. Znajdują się tu także pomieszczenia pozorantów, łazienka dla osób z niepełnosprawnościami z prysznicem (łazienka dostosowana dla pozorantów), szatnie damska i męska z szafkami dla 26 osób każda, przeznaczone dla studentów przebierających się przed wejściem do „skrzydła szpitalnego”. Są też pomieszczenia wykładowców i pomieszczenie kierownika pracowni medycznych.

I piętro skrzydła CDiSM zajmują: sala seminaryjna i audiowizualna, pracownie patofizjologii/ fizjologii i anatomiczna, mikroskopowa, mikrobiologiczna/biofizyczna, pracownia badania fizykalnego. 2 sale chorych z 3 łóżkami dla pacjentów każda, z czego w jednej dodatkowo znajduje się łóżeczko dla dziecka. Między salami chorych znajduje się łazienka dla pacjentów, ze specjalnym wyposażeniem, oraz brudownik.

Na II piętrze skrzydła CDiSM znajdują się sale SOR, porodowa, operacyjna wraz ze sterowniami i niezbędnymi pomieszczeniami (magazyny, śluza) będące strefą nauki dla lekarzy i pielęgniarek.

Dodatkowo znajduje się tutaj dyżurka lekarska, pielęgniarski gabinet zabiegowy.

Do prawidłowego funkcjonowania tej strefy niezbędne są także sala do debriefingu i sala seminaryjna, a także pracownia umiejętności technicznych.

Wszyscy studenci, którzy mają w planie zajęcia w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej obowiązkowo muszą zapoznać się z regulaminem CDiSM.
 
Regulamin Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej – pobierz plik
Regulamin egzaminu OSCE – pobierz plik
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku – pobierz plik

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku – pobierz plik