STUDIA I i II STOPNIA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Zapoznaj się z opisem interesującego Cię kierunku
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na poszczególnych kierunkach podlega limitom.
Sprawdź szczegóły, kliknij w obrazek
Rekrutacja na WNoZ i WAiNS:

Wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Promocji i Rekrutacji (wysoki parter, przeszklony gabinet) od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00

Płatności:

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85zł (studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, studia pomostowe)

Dla tegorocznych absolwentów AMiSNS – 0 zł wpisowego przez całą rekrutację!

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na nr rachunku bankowego:
66 2030 0074 5385 0001 1290 4187 (nr konta wyłącznie do dokonania opłaty rekrutacyjnej)
BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa

W tytule wpłaty prosimy o podanie danych w następującej kolejności:

  • nazwisko
  • imię
  • kierunek studiów.

Opłaty za studia można dokonać w 10-ciu ratach (za wyjątkiem roku kończącego) – rok kończący w 8-miu ratach. Termin płatności rat upływa 15-go dnia każdego miesiąca, tj.:

  • w semestrze zimowym – od października do lutego
  • w semestrze letnim – od marca do lipca.

Opłaty można wnosić zaliczkowo w terminach innych niż przewidziane raty (nie przekraczając wyznaczonych terminów).
Termin płatności całości czesnego upływa z dniem:

  • w semestrze zimowym – 30 września
  • w semestrze letnim – 28 lutego.

W związku z elektronicznym systemem księgowania czesne wpłacone na konto uczelni będzie zaliczone z dniem wpływu na konto, a nie z datą wpłaty. Za opóźnienia w płatnościach pobierana jest opłata w wysokości 10zł do każdej raty wpłaconej po wyznaczonym terminie.

Stypendia:

Studiuj za darmo ze stypendium!
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych co roku otrzymuje środki na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów. W ubiegłym roku otrzymaliśmy na ten cel prawie 2 000 000 zł.

W roku akademickim 2022/2023 każdy student Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, który spełni określone kryteria, może otrzymać:

Stypendium socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w zależności od dochodu, w wysokości od 900 zł – 2000 zł.
Stypendium z tytułu niepełnosprawności w zależności od stopnia:

lekki 400 zł/ miesięcznie
umiarkowany 500 zł/ miesięcznie
znaczny 600 zł/ miesięcznie
Stypendium Rektora w wysokości 300 zł – 900 zł/ miesięcznie w zależności od średniej
Zapomoga – 1000 zł – 1500 zł jednorazowa pomoc finansowa dla studentów znajdujących się w przejściowej trudnej sytuacji.
Stypendium dla ambitnych i pracowitych jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen, możesz starać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17 000 zł i jest wypłacane jednorazowo.
Uwaga! Stypendia można łączyć.