ERASMUS+

Zapraszamy do udziału w programie Erasmus+ !

Formularz zgłoszeniowy pracownika AMiSNS do udziału w programie Erasmus+

Formularz zgłoszeniowy studenta AMiSNS do udziału w programie Erasmus+

Czy marzysz o niezapomnianej przygodzie, wzbogacających doświadczeniach oraz rozwoju osobistym i zawodowym? Jeśli tak, to program Erasmus+ jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie!

Akademia posiada Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) na lata 2021-2027, dzięki której studenci i pracownicy uczelni uprawnieni są do otrzymywania dofinansowania i wsparcia w międzynarodowych wymianach edukacyjnych, zwiększając tym samym ich doświadczenie i możliwości rozwoju zawodowego.

Funkcjonujący w AMiSNS program Erasmus+ to flagowy program Unii Europejskiej obejmujący szkolnictwo wyższe, oferujący studentom i członkom kadry uczelni udział w wymianach międzynarodowych. Jego głównym celem jest promowanie mobilności wśród studentów, umożliwiając im studiowanie, czy też odbywanie praktyk. To również doskonała okazja do prowadzenia wykładów na uczelniach w  innych krajach przez członków kadry dydaktycznej lub też doskonalenia umiejętności zawodowych przez pracowników administracyjnych.

Dlaczego warto wziąć udział w programie Erasmus+? Przede wszystkim pozwoli Ci on poszerzyć horyzonty i doświadczyć życia w innym kraju. Poznasz nowe kultury, obyczaje, oraz nawiążesz kontakty z ludźmi o różnych narodowościach. Ta interkulturowa wymiana to szansa na spojrzenie na świat z zupełnie innej perspektywy, dzięki której rozwiniesz niezbędne w dzisiejszych czasach umiejętności międzykulturowej komunikacji.

Udział w programie Erasmus+ to również doskonała okazja do doskonalenia języka obcego. Przebywając w środowisku, w którym używasz języka, którego się uczysz, szybko nabierzesz pewności w posługiwaniu się nim na co dzień. To ogromny atut, który zapewni Ci lepsze perspektywy na rynku pracy i zwiększy Twoje szanse na zatrudnienie.

Korzyści płynące z uczestnictwa w programie Erasmus+ są jednak o wiele szersze. Program ten pozwala na rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak: samodzielność, elastyczność, umiejętność adaptacji do nowych sytuacji. Będziesz musiał/a poradzić sobie w nowym otoczeniu, rozwiązywać problemy i podejmować decyzje. To doskonałe narzędzia do rozwoju osobistego i zdobycia nowych umiejętności.

Uczestnictwo w programie Erasmus+ to niepowtarzalna szansa na poszerzenie swojej wiedzy zawodowej. Dzięki praktykom, współpracując z renomowanymi instytucjami będziesz miał/a okazję zyskać nowe spojrzenie na swoją dziedzinę nauki, poznać najnowsze trendy i metody pracy. To bezcenne doświadczenie, które wpłynie pozytywnie na Twoją przyszłą karierę.

Możliwość studiowania za granicą i to do jakich krajów i uczelni będzie można wyjechać, zależy od umów przewidujących wymianę studentów, podpisanych przez Akademię Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych z uczelniami zagranicznymi (lista jest dostępna u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+). W przypadku praktyk program pozwala na bardziej elastyczne rozwiązanie – możesz samodzielnie wybrać instytucję i kraj, w którym chciałbyś/chciałabyś odbyć praktykę za granicą, pod warunkiem, że jest to kraj biorący udział w programie. 

Nowa edycja programu Erasmus+ (2021-2027) to również nowe możliwości studenckich wyjazdów zagranicznych:

         1. Krótkoterminowe wyjazdy na studia/praktykę (od 5 do 30 dni mobilności fizycznej) połączone z obowiązkową częścią wirtualną,

         2. Blended Intensive Programmes (BIP) – mieszane kursy intensywne (od 5 do 30 dni mobilności fizycznej) połączone z obowiązkową częścią wirtualną. 

Nie zwlekaj, dołącz do programu Erasmus+ ! Przekrocz granice, poznaj nowe miejsca i ludzi, zdobądź nowe umiejętności i doświadczenia. Udział w tym programie to krok na drodze do samorozwoju, wspaniałych przygód i niezapomnianych wspomnień. Daj sobie szansę na unikalne doświadczenie, które na zawsze zmieni Twoje życie!

Pozostałe informacje dotyczące udziału w programie Erasmus+ można uzyskać również kontaktując się bezpośrednio z koordynatorem programu:

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
mgr Olga Reva
email: erasmus@amisns.edu.pl
tel. 451 177 575

Archiwalne materiały związane z funkcjonowaniem programu Erasmus+ w latach 2014-2020 znajdują się pod adresem https://old.amisns.edu.pl/erasmus .

 

Pliki do pobrania

Karta Erasmus+ (PL) 2021-2027

Karta Erasmus+ (EN) 2021-2027

Deklaracja Polityki Erasmus + AMiSNS

Przewodnik po programie Erasmus+ (2023)

Przewodnik po programie Erasmus+ (2024)

Karta Erasmus+ (PL) 2014-2020

Karta Erasmus+ (EN) 2014-2020