ERASMUS+

Już wkrótce szczegóły programu Erasmus+ na rok 2023!

Zachęcamy wszystkich studentów Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych do zgłaszania chęci uczestnictwa w programie Erasmus+ i zdobycia niepowtarzalnych doświadczeń nauki w wybranym kraju programu.
Erasmus+ to program Unii Europejskiej obejmujący szkolnictwo wyższe i umożliwiający dofinansowanie wyjazdów na studia lub praktykę w innym kraju Unii Europejskiej oraz wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich UE, EOG oraz kandydujących.
Każda zakwalifikowana do programu Erasmus+ osoba otrzyma stypendium, a jeśli ma prawo do dodatku socjalnego lub /i jest osobą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności to może otrzymać dodatkowe środki finansowe na czas wyjazdu.
Możliwy czas wyjazdu to minimalnie trzy miesiące z możliwością przedłużenia. Czas studiów za granicą będzie traktowany jako integralny okres studiów w Polsce i nie będzie się wiązał z koniecznością podwójnych zaliczeń studiowanych przedmiotów.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na kolejnych stronach, dotyczących szczegółów związanych z wyjazdami, w tym ofertami uczelni partnerskich na poszczególnych kierunkach, wsparcia dotyczącego zakwaterowania itp.

Wszelkie informacje odnośnie udziału w programie Erasmus+ można uzyskać kontaktując się z koordynatorami projektu:

 

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

mgr Olga Reva

email: oreva@amisns.edu.pl

tel. 451 177 575

 

Koordynator Programu Erasmus+

mgr Tomasz Mendrek

e-mail: tmendrek@amisns.edu.pl

tel. 451 177 575

Pliki do pobrania

Karta Erasmus+ (PL)

Karta Erasmus+ (EN) 2021-2027

Karta Erasmus+ (PL) 

Karta Erasmus+ (EN)

Strategia Erasmus+ (PL)

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Niezbędne informacje dla studentów

Niezbędne informacje dla kadry

Pytania i odpowiedzi – Mobilność edukacyjna