Eksperyment społeczny „Nie szata zdobi człowieka”

W sobotę, 20 stycznia, studenci trzeciego roku pedagogiki wzięli udział w fascynującym eksperymencie społecznym o nazwie „Nie szata zdobi człowieka”. Przedsięwzięcie to było częścią ćwiczeń z metodyki pracy w środowisku zamkniętym, które odbyły się pod czujnym okiem mgr Magdaleny Sochy.

Mgr Magdalena Socha wyjaśniła, że celem eksperymentu było wcielenie się w role społeczne biegunowo odległe od naszych własnych aby zbadać, jak się w nich czujemy oraz jak reagują na nas inni. Studenci przyjęli różne role, między innymi osadzonych, funkcjonariuszy Służby Więziennej, przedstawicieli subkultur młodzieżowych i innych narodowości.

Staramy się nawiązywać interakcje ze społecznością akademicką aby zobaczyć, jak na nas reaguje. To pozwoli nam zrozumieć następujące kwestie: jak się czujemy w danej roli, jak jesteśmy odbierani i jak przebiega interakcja z otoczeniem – podsumowała mgr Magdalena Socha.

Przeprowadzony eksperyment miał na celu nie tylko zbadanie reakcji społeczności na różne role, ale także pozwolił zrozumieć sytuację innych osób i trudność wyjścia poza ciążące na tych osobach schematy. Studenci mieli szansę spojrzeć na siebie z perspektywy innych społecznych funkcji, co z pewnością przyczyni się do wzbogacenia ich zrozumienia dynamiki społecznej.

Wyniki eksperymentu mogą dostarczyć cennych wniosków na temat roli, jaką odgrywają nasze społeczne maski i jakie są skutki interakcji między różnymi rolami społecznymi. Ten unikalny projekt edukacyjny nie tylko rozwija świadomość społeczną studentów, ale także pobudza do refleksji nad własnym miejscem w społeczeństwie.

Eksperyment to efekt zacieśnionej współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Olsztynie i odbył się w ramach naszego porozumienia między innymi o wspieraniu procesu dydaktycznego studentów AMiSNS w Elblągu.