Forum Kół Naukowych i Stowarzyszeń Studenckich

5 kwietnia 2024 r. odbyło się spotkanie opiekunów i przewodniczących kół naukowych AMiSNS. Pierwszy raz w wydarzeniu brał udział także Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA–Poland Oddział Kandydat – pan Dawid Pilewski.

Podczas spotkania prelegenci omówili najważniejsze działania podejmowane w pierwszym semestrze bieżącego roku akademickiego. Przedstawili zebranym swoje sukcesy, do których niewątpliwie należy uczestnictwo w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, organizacja warsztatów, prelekcji, dyskusji akademickich, wyjazdów studyjnych czy działań o charakterze społecznym. Nie zabrakło także prezentacji i dyskusji na temat ambitnych celów i planów naukowych na przyszłość, przede wszystkim tych w wymiarze interdyscyplinarnym.

Podczas spotkania rozmawiano także o powołaniu Studenckiego Towarzystwa Naukowego – organizacji studenckiej skupiającej wszystkie koła działające w naszej uczelni.

Forum Kół Naukowych i Stowarzyszeń Studenckich to doskonała okazja do zaprezentowania swoich osiągnięć i zrealizowanych projektów, ale też miejsce integracji myśli studenckiej, poznania się i wymiany poglądów, dających impuls do dalszego działania.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za interesujące i twórcze wystąpienia oraz propozycje działań, które niewątpliwie przyczynią się do rozwoju naukowego studentów oraz podniesienia jakości kształcenia w naszej uczelni.