KOŁA NAUKOWE PSYCHOLOGIA

Kontakt z nami kolopsychologia@amisns.edu.pl

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego 2023/2024 (semestr zimowy) 

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego 2022/2023 (semestr letni) 

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego 2022/2023 (semestr zimowy) 

Koło Naukowe  studentów psychologii Ryba psuje się od głowy, jest stowarzyszeniem studentów, których łączą wspólne zainteresowania z dziedziny psychologii. Tworzymy przestrzeń dla osób, które nie tylko chcą studiować  ale również brać czynny udział w studenckiej społeczności uczelni AMiSNS.

Realizacja celów Koła Naukowego poprzez;

– Organizacja spotkań i konferencji naukowych

– Przygotowanie oraz prowadzenie psychoedukacji zdrowia psychicznego

– Praca nad baniami empirycznymi oraz poszerzenie wiedzy  z metodologii prowadzenia badań

– Poszerzanie wiadomości oraz umiejętności z zakresu metod diagnozy psychologicznej

– Współpraca z innymi organizacjami studenckimi działającymi na uczelni AMiSNS  jak i poza nią

 

Członkiem może zostać każdy , kto chciałby aktywnie włączyć  się w działania Koła Naukowego Psychologii Ryba psuje się od głowy.

Opiekunem Koła Naukowego Psychologia „Ryba psuje się od Głowy” jest dr Anna Skuzińska, prof. uczelni

Założyciele:

– Justyna Iwona Kniżewska – przewodnicząca

– Anna Karatkiewicz  – zastępca

– Patryk Kalwas –  zastępca

– Paulina Mechlińska – obsługa kontaktu z Kołem Naukowym

– Monika Śmigielska

– Katarzyna Dośla-Szcześniak

– Maja Niedźwiecka

– Małgorzata Zambrzycka

– Anna Słomińska

– Aneta Biernacka

– Małgorzata Jabłońska

– Joanna Strach

– Aleksandra Zienkiewicz

– Agnieszka Bartkowska

– Patrycja Wołoch

– Hanna Kotra

– Maja Rzeźniak