Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu

Projekt, pn. IMPETt – Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych od Agencji Badań Medycznych w ramach Konkursu na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych.  

Numer projektu: 2023/ABM/06/00008/P/02. 

Dofinansowanie: 2588670,00 PLN. 

Całkowita wartość: 2588670,00 PLN. 

Projekt pn. IMPEt – Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu ma na celu opracowanie i realizację trzech innowacyjnych kierunków studiów podyplomowych w dziedzinie nauk biomedycznych. Kierunki to: Fizjoterapia w końcowej fazie życia  pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem telemedycznych (FIZJO), Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych (INNO) oraz Dobra praktyka badań klinicznych dla badaczki i badacza (KLIN-BAD). Głównym celem projektu jest modernizacja sektora biomedycznego w Polsce poprzez dostosowanie uczestników do realiów pracy w sektorze, wykorzystując innowacyjne metody edukacyjne, takie jak problem-based learning (PBL). Projekt zakłada hybrydową formę nauczania (stacjonarną i online), z naciskiem na praktyczne zdobywanie umiejętności, a także warsztaty oraz wizyty studyjne. Planowane są dwie edycje każdego z kierunków. Projekt charakteryzuje się interdyscyplinarnym i nowoczesnym podejściem do kształcenia, mającym na celu realne przygotowanie do pracy w sektorze biomedycznym.

 

Projekt „IMPEt – Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji” został sfinansowany ze środków Agencji Badań Medycznych.

https://www.abm.gov.pl