Metodologiczny Misz-Masz II Edycja 10.06.2023 r.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych serdecznie zaprasza studentów pedagogiki i psychologii na Drugi Metodologiczny Misz-Masz, czyli studenckie mini-seminarium naukowe połączone z panelem dyskusyjnym, a w programie:

10:00-10:10 Rozpoczęcie seminarium Dziekan WAiNS dr Piotr Kulikowski
10:10-10:20 Internet a życie codzienne młodzieży Kamile Bełza, Szymon Przytuła, Wojciech Stefański (pedagogika)
10:20-10:30 Autorytet w oczach nastolatków Agata Janik, Amanda Jażdżewska, Patrycja Nadachewicz, Justyna Szczepanik (pedagogika)
10:30-10:40 Formy spędzania czasu wolnego przez uczniów klasy III szkoły podstawowej w opinii rodziców Kamila Orzechowska, Kaja Dawidziuk, Piotr Tuszyński, Krystian Karulewski (pedagogika)
10:40-10:50 Zjawisko podkultury więziennej w Areszcie Śledczym w Elblągu i Oddziale Zamiejscowym w Braniewie Artur Orłowski, Ewelina Wernicka, Oliwia Pogoda, Sylwia Kobas (pedagogika)
10:50-11:00 Współpraca jednostek wojskowych ze środowiskiem szkolnym mająca na celu kształtowanie postaw patriotycznych Weronika Cichocka, Adrianna Kaźmierczak, Agata Tollak-Szczech, Tomasz Wiśniewski (pedagogika)
11:00-11:10 Trudności w adaptacji dzieci 3-letnich do edukacji wczesno-przedszkolnej w opinii nauczycieli Elżbieta Biała, Sylwia Dolega, Małgorzata Wojtyna, Bartłomiej Osmański (pedagogika)
11:10-11:20 Wspieranie motoryki małej u dzieci w wieku wczesnodziecięcym w opinii opiekunów żłobka Agnieszka Milewska, Karolina Śliwińska, Karolina Dudek (pedagogika)
11:20-11:30 Poczucie własnej skuteczności w poszukiwaniu pracy grupach różniących się zmiennymi demograficznymi Agata Kowalczyk, Mirella Procajło – Łutaj, Karolina Pruszak, Izabella Kalwas, Mikołaj Błaszyk, Katarzyna Malgrem, Emilia Wieliczko, Katarzyna Krysztofiak (psychologia)
11:30-11:40 Quiet quitting a zaangażowanie w pracę Agnieszka Stefanowicz, Marina Szlaska, Aleksandra Ostrowska, Zofia Imiołczyk, Dorota Szekszetłło, Łukasz Kudlik, (psychologia)
11:40-11:50 Moja praca: rozwój czy stagnacja? Próba konstrukcji kwestionariusza gotowości do zmiany pracy Karolina Baprawska, Juliana Morgut, Bartłomiej Lewandowski, Kamila Skowrońska, Klara Marcinkiewicz, Natalia Zaborna, Szymon Stachecki, Aleksandra Kapusta, Danuta Milewska, Filip Welenc, Kacper Jesionowski, Julia Kasperowicz, Mateusz Szerszeń, Michał Holeniewski (psychologia)
11:50-12:10 PRZERWA

12:10-12:45

Panel dyskusyjny

Prowadzenie:

dr Anna Skuzińska
dr Piotr Kulikowski, Dziekan WAiNS
dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen prof. AMW
dr hab. Justyna Sieminow prof. UG
dr Ryszard Makarowski, prof. AMiSNS

12:45-13:00 Podsumowanie i zakończenie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!