„O bezpieczeństwie dla bezpieczeństwa” – debata z udziałem służb mundurowych

18 listopada w naszej uczelni spotkali się przedstawiciele służb mundurowych oraz studenci, aby w ramach debaty porozmawiać o szeroko rozumianym zagadnieniu bezpieczeństwa.

Podstawą do zorganizowania wydarzenia były wspólne wnioski władz oraz kadry Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Aktualna sytuacja geopolityczna, a szczególnie wojna, która toczy się tuż za granicą naszego kraju, oraz zagadnienie ochrony granic RP powinny stać się tematem – być może cyklicznych – debat z udziałem przedstawicieli służb mundurowych. Właśnie w minioną sobotę odbyło się pierwsze z takich spotkań.

Debatę rozpoczął Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, pan dr Piotr Kulikowski, który powitał przedstawicieli służb mundurowych jednocześnie dziękując im za przyjęcie zaproszenia i udział w przedsięwzięciu zorganizowanym przez uczelnię. Pan Dziekan gorąco powitał także studentów AMiSNS, przybliżył główne cele i założenia debaty oraz życzył wszystkim owocnej i wypełnionej merytoryką dyskusji.

Podczas spotkania zagadnienia kluczowe dla swojej jednostki zaprezentowali przedstawiciele 43 Batalionu Piechoty Lekkiej Obrony Terytorialnej w Braniewie, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie i Elblągu, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Elblągu oraz Służby Celno-Skarbowej. Przedstawiciele służb przybliżyli studentom aktualnie realizowane zadania z zakresu bezpieczeństwa Państwa i ochrony naszych granic oraz zachęcali do wstąpienia w swoje szeregi. Każde wystąpienie kończyła dyskusja, w trakcie której przedstawiciele służb odpowiadali na liczne pytania z sali.

Całe wydarzenie toczyło się dwutorowo. Podczas debat, które odbywały się w auli, w holu naszej uczelni przedstawiciele służb przy stanowiskach promocyjnych przybliżali zainteresowanym zagadnienia związane z rekrutacją, wymaganiami, formalnościami, wysokością wynagrodzenia i apanaży płynących ze służby w danej formacji.

Zorganizowane spotkanie – zarówno debata jak i dostępność przedstawicieli służb przy dedykowanych im stanowiskach – potwierdziło założenia organizatorów. W tak bardzo skomplikowanej sytuacji politycznej i militarnej w Europie i na świecie istnieje potrzeba rozmów na temat bezpieczeństwa. Aktualnie celem Wydziału Administracji i Nauk Społecznych AMiSNS jest organizacja następnych przedsięwzięć tego typu z udziałem przedstawicieli kolejnych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę naszego Państwa.

ppłk rez. Zbigniew Tuszyński

Zapraszamy na spotkanie IFMSA-Poland

Zapraszamy wszystkich członków IFMSA-Poland oraz studentów zainteresowanych działaniem w elbląskim oddziale kandydackim IFMSA-Poland na spotkanie, które odbędzie się 12 grudnia o godzinie 8:45 w sali

Czytaj więcej »

Zbiórka słodyczy dla FABRYKI DOBRA

Drodzy Studenci! Za nami zbiórka słodyczy dla podopiecznych stowarzyszenia Fabryka Dobra. Inicjatorem akcji byli członkowie Koła Naukowego Elbląskich Pedagogów oraz studenci kierunku pedagogika pod opieką

Czytaj więcej »

Delegacja z Chin w AMiSNS

Wczoraj, 6 grudnia, na naszej uczelni gościła delegacja z Chin. Podczas spotkania omówiono zasady współpracy naukowej oraz edukacyjnej, jak również ustalono harmonogram pracy i kierunek

Czytaj więcej »