„O bezpieczeństwie dla bezpieczeństwa” – debata z udziałem służb mundurowych

18 listopada w naszej uczelni spotkali się przedstawiciele służb mundurowych oraz studenci, aby w ramach debaty porozmawiać o szeroko rozumianym zagadnieniu bezpieczeństwa.

Podstawą do zorganizowania wydarzenia były wspólne wnioski władz oraz kadry Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Aktualna sytuacja geopolityczna, a szczególnie wojna, która toczy się tuż za granicą naszego kraju, oraz zagadnienie ochrony granic RP powinny stać się tematem – być może cyklicznych – debat z udziałem przedstawicieli służb mundurowych. Właśnie w minioną sobotę odbyło się pierwsze z takich spotkań.

Debatę rozpoczął Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, pan dr Piotr Kulikowski, który powitał przedstawicieli służb mundurowych jednocześnie dziękując im za przyjęcie zaproszenia i udział w przedsięwzięciu zorganizowanym przez uczelnię. Pan Dziekan gorąco powitał także studentów AMiSNS, przybliżył główne cele i założenia debaty oraz życzył wszystkim owocnej i wypełnionej merytoryką dyskusji.

Podczas spotkania zagadnienia kluczowe dla swojej jednostki zaprezentowali przedstawiciele 43 Batalionu Piechoty Lekkiej Obrony Terytorialnej w Braniewie, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie i Elblągu, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Elblągu oraz Służby Celno-Skarbowej. Przedstawiciele służb przybliżyli studentom aktualnie realizowane zadania z zakresu bezpieczeństwa Państwa i ochrony naszych granic oraz zachęcali do wstąpienia w swoje szeregi. Każde wystąpienie kończyła dyskusja, w trakcie której przedstawiciele służb odpowiadali na liczne pytania z sali.

Całe wydarzenie toczyło się dwutorowo. Podczas debat, które odbywały się w auli, w holu naszej uczelni przedstawiciele służb przy stanowiskach promocyjnych przybliżali zainteresowanym zagadnienia związane z rekrutacją, wymaganiami, formalnościami, wysokością wynagrodzenia i apanaży płynących ze służby w danej formacji.

Zorganizowane spotkanie – zarówno debata jak i dostępność przedstawicieli służb przy dedykowanych im stanowiskach – potwierdziło założenia organizatorów. W tak bardzo skomplikowanej sytuacji politycznej i militarnej w Europie i na świecie istnieje potrzeba rozmów na temat bezpieczeństwa. Aktualnie celem Wydziału Administracji i Nauk Społecznych AMiSNS jest organizacja następnych przedsięwzięć tego typu z udziałem przedstawicieli kolejnych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę naszego Państwa.

ppłk rez. Zbigniew Tuszyński