1-5

Ostatnie pożegnanie prof. dr hab. Andrzeja Sylwestrzaka

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 9 maja 2023 r. zmarł
prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak

wieloletni Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

Straciliśmy wybitnego profesora, naukowca, dydaktyka ale przede wszystkim wspaniałego człowieka, cenionego przez współpracowników oraz studentów, który zarażając swoim optymizmem i dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, w każdym pozostawił ślad. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak w 1964 roku  ukończył studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i na kolejnych dziesięć lat związał się zawodowo
z tamtejszym Wydziałem Prawa i Administracji, na początku jako  asystent a następnie jako adiunkt (od 1968 roku). W  1967 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (za rozprawę doktorską pt. „Jan Jakub Rousseau i Gabriel Bonnot de Mably
o ustroju Polski w XVIII w.” przygotowaną pod kierunkiem prof. Andrzeja Burdy),
a następnie w roku 1973 uzyskał habilitację rozprawą dotyczącą struktury aparatu państwowego w ówcze­snym ustroju państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południo­wej. Od tegoż roku związał się z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, od 1986 kierował Katedrą Historii Państwa i Prawa Polskiego. W 1989 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1994 r. uzyskał tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk prawnych. Przez wiele lat był związany z wieloma ośrodkami naukowymi takimi jak Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Pedagogiczna oraz  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski pełniąc rolę dziekana, prodziekana i kierownika Katedr. W latach 2004 – 2021 na stałe związał się z Akademią Medycznych
i Społecznych Nauk Stosowanych (wcześniej Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu), pełniąc nieprzerwanie w tym okresie funkcję Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

Jego zainteresowania naukowe obejmowały historię doktryn politycznych
i prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem myśli politycznej epoki Oświecenia oraz doktryny podziału władzy, historię instytucji kontrolnych w Polsce, szczególnie pozycję Najwyższej Izby Kontroli w II i III Rzeczypospolitej, a także kontrolę w Unii Europejskiej.

Był autorem przeszło trzystu publikacji naukowych i dydaktycznych, w tym wielokrotnie wznawianego podręcznika „Historia doktryn politycznych
i prawnych”. Wypromował 24 doktorów nauk prawnych.

 

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Profesora

składa

Rektor z Całą Społecznością Akademicką AMiSNS

Msza św. żałobna zostanie odprawiona 17 maja 2023 r., o godz. 11:00 w Kościele pw. Św. Wawrzyńca  w Gdyni Wielkim Kacku przy ul. Źródło Marii 14A

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się tego samego dnia o godz. 13:00 na Cmentarzu Komunalnym Gdańsk Srebrzysko.

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »