II Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta

W dniach 15-16 września w Krakowie odbyło się II Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta objęte patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy. Forum otworzył Przewodniczący Komitetu Naukowego i jednocześnie Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, pan prof. dr. hab. Janusz Andres.

Na Forum naszą uczelnię reprezentowała dr Iga Lipska, która wystąpiła jako prelegentka w sesji pt. Bezpieczeństwo farmakoterapii i badań klinicznych. Sesję moderowała dr hab. Dorota Karkowska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) oraz dr. hab. Jarosław Woroń, prof. UJ.

Dr Iga Lipska poruszyła m.in. temat roli badań klinicznych w postępie medycyny oraz generowania dowodów naukowych, co umożliwia praktykowanie medycyny opartej na tych dowodach (z ang. Evidence-Based Medicine, EBM). Omówiła też znaczenie świadomej zgody pacjenta na udział w badaniu klinicznym, a także zapisy obowiązującej ustawy o badaniach klinicznych (z marca 2023).

W swoich wypowiedziach pani dr Iga Lipska poruszyła również temat niekomercyjnych badań klinicznych, które w Polsce są finansowane głównie przez Agencję Badań Medycznych. Prelegentka odniosła się także do roli sponsora badań niekomercyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta, podobnie jak ma to miejsce w badaniach komercyjnych. Nawiązując do wypowiedzi przedmówców pani dr Iga Lipska podkreśliła także wpływ i znaczenie bezpieczeństwa personelu medycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta.

W trakcie Forum odbyła się niezwykle interesująca sesja panelowa na temat ustawy, która niedawno weszła w życie i która traktuje o jakości w opiece zdrowotnej i o bezpieczeństwie pacjenta. Dyskusję panelową na ten temat moderowała nowa Dyrektorka Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, mec. Agnieszka Pietraszewska-Macheta.

Warto pamiętać, że Forum zostało zorganizowane w związku z obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia (World Patient Safety Day), który jest organizowany corocznie 17 września, w tym roku pod hasłem Engaging Patients for Patient Safety).

Więcej o konferencji na stronie www.bezpiecznypacjent.pl.

Podziękowania

Główna Biblioteka Lekarska, Oddział w Elblągu, serdecznie dziękuje studentom i delegatom Onkologicznego Koła Naukowego AMiSNS, pani Margo Wrzesień i panu Patrykowi Biedka, za przekazanie książki

Czytaj więcej »