Erasmus+

Image

Erasmus+

Zachęcamy wszystkich studentów Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych do zgłaszania chęci uczestnictwa w programie Erasmus+   i zdobycia niepowtarzalnych doświadczeń nauki w wybranym kraju programu.
Erasmus+ to program Unii Europejskiej obejmujący szkolnictwo wyższe i umożliwiający dofinansowanie wyjazdów na studia lub praktykę w innym kraju Unii Europejskiej oraz wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich UE, EOG oraz kandydujących.
Każda zakwalifikowana do programu Erasmus+ osoba otrzyma stypendium, a jeśli ma prawo do dodatku socjalnego lub /i jest osobą z orzeczonym stopniem niepełnosprawności to może otrzymać dodatkowe środki finansowe na czas wyjazdu.
Możliwy jest również udział w kursie językowym (online).
Możliwy czas wyjazdu to minimalnie trzy miesiące z możliwością przedłużenia. Czas studiów za granicą będzie traktowany jako integralny okres studiów w Polsce i nie będzie się wiązał z koniecznością podwójnych zaliczeń studiowanych przedmiotów.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na kolejnych stronach, dotyczących szczegółów związanych z wyjazdami, w z tym ofert uczelni partnerskich na poszczególnych kierunkach, wsparcia dotyczącego zakwaterowania itp.

 

 

Wszelkie informacje odnośnie udziału w programie Erasmus+  można uzyskać kontaktując się z dr Sylwestrem Zagulskim - Pełnomocnikiem Rektora ds Współpracy z Zagranicą Bevollmächtigter des Rektors für auswärtige Zusammenarbeit Rector's Plenipotentiary for Foreign Cooperationna  na adres e-mail - magdalena.lemska@gmail.com
 
Karta Erasmus+ (PL) - pobierz plik
Karta Erasmus+ (EN) 2021-2027 - pobierz plik

Karta Erasmus+ (PL) - pobierz plik
Karta Erasmus+ (EN) - pobierz plik

Strategia Erasmus+ (PL) - pobierz plik
Strategi Erasmus+ (EN) - pobierz plik

Facebook

Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

Kontakt

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

© Copyright AMISNS 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.