Praktyczny egzamin dyplomowy studentów pielęgniarstwa i położnictwa I stopnia

W dniach od 19 do 28 czerwca odbył się praktyczny egzamin dyplomowy studentów I stopnia kierunków pielęgniarstwo oraz położnictwo. Do egzaminu przystąpiło 91 studentów pielęgniarstwa i 14 studentów położnictwa. Studenci mieli okazję wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą w elbląskich szpitalach: Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym oraz Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II.

Studenci pielęgniarstwa zdawali egzaminy na oddziałach chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz pediatrycznym. Z kolei przyszli położnicy odbyli część praktyczną na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Celem egzaminu było ocenienie stopnia opanowania przez studentów kompetencji społecznych, wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu opieki pielęgniarskiej i położniczej, zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi dla absolwentów studiów pierwszego stopnia.

W dniach 2-3 lipca studenci stanęli przed kolejnym wyzwaniem – egzaminem teoretycznym, który był kolejnym krokiem na drodze do ich przyszłej kariery zawodowej.

Z całego serca gratulujemy wszystkim studentom i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej. Wasza ciężka praca i determinacja są inspiracją dla nas wszystkich!

Kierunki medyczne – #rekrutacjatrwa!

Przypominamy – trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 r.  Dział Rekrutacji i Promocji AMiSNS czeka na Twoje pytania:451 177 566512 542 967512 543 321  e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl poniedziałek –

Czytaj więcej »