Służba w Straży Granicznej

 Zapraszamy studentów WAiNS na spotkanie z przedstawicielami Straży Granicznej, które odbędzie się dnia 20 maja 2023 r. o godz. 15:00, w auli 07. Celem spotkania jest przybliżenie słuchaczom roli i znaczenia jaką pełni Straż Graniczna w Polsce. Pan major Jerzy Gutowski, zastępca komendanta placówki Straży Granicznej w Elblągu przedstawi nie tylko zakres działań i strukturę Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza – w tym placówki SG w Elblągu – lecz także różne działania podejmowane przez SG w skali całego kraju. Dlatego, zostaną przedstawione studentom również praktyczne aspekty zwalczania zjawiska handlu ludźmi. Spotkanie zaplanowane jest na ok. 1 godz. W trakcie wystąpienia pana majora, Straż Graniczna wystawi w głównym holu uczelni stoisko, przy którym będzie można dowiedzieć się więcej nt. służby w SG.

O cukrzycy z seniorami

Dnia 16.04.2024 r. z inicjatywy Parlamentu Studentów AMiSNS odbyła się prelekcja „Słodka nauka – tajemnice cukrzycy” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu. Celem spotkania

Czytaj więcej »