Spotkanie organizacyjne IFMSA-Poland Oddział Kandydacki w Elblągu

W dniu 12 grudnia odbyło się spotkanie wszystkich obecnych oraz nowych członków IFMSA-Poland Oddział Kandydacki w Elblągu. Podczas zebrania dyskutowano na temat przyszłorocznych planów i spraw organizacyjnych. Studenci omówili bieżącą działalność oddziału oraz podzielili się na grupy robocze w ramach programów stałych.

Już nie możemy doczekać się nowego roku, a wraz z nim działań w ramach licznych akcji organizowanych przez naszych studentów – mówi Pan Dawid Pilewski, Prezydent Oddziału Kandydackiego w Elblągu IFMSA-Poland.