SPOTKANIE W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ELBLĄGU KOŁA NAUKOWEGO PSYCHOLOGII

W dniu 14 marca 2023 przedstawicielki Koła Naukowego psychologii pani Justyna Kniżewska i pani Anna Karatkiewicz wraz z opiekunem koła panią dr Anną Skuzińską gościły w I Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu. 
Na spotkaniu z uczniami klas humanistycznych przedstawiły ofertę studiów na kierunku psychologia, opowiedziały jak wygląda studiowanie oczami studenta. Spotkanie było także okazją do zaproszenia uczniów i kadry dydaktycznej Liceum na pierwszą konferencję naukową studentów psychologii, która odbędzie się w AMiSNS w sobotę 25 marca 2023 r.