Identyfikacja procederu handlu ludźmi. Doświadczenia Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Dnia 28 kwietnia 2024 r. koło naukowe Top Menager zorganizowało spotkanie z przedstawicielem Straży Granicznej pt. „Identyfikacja procederu handlu ludźmi. Doświadczenia Morskiego Oddziału Straży Granicznej”.

Spotkanie ze studentami administracji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego poprowadził pan major Jerzy Gutowski, zastępca komendanta placówki Straży Granicznej w Elblągu. Pan major na początku wystąpienia przedstawił zakres działań i strukturę Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza – w tym placówki SG w Elblągu. Na przykładach konkretnych działań podejmowanych przez Morski Oddział SG wyjaśnił studentom zakres zadań SG. Omówił także różnie między SG a innymi polskimi służbami mundurowymi.

Zasadnicza część spotkania została poświęcona praktycznym aspektom zwalczania zjawiska handlu ludźmi. Rozpoczęła się od wykładni przepisów prawnych normujących czym jest i jakie grożą kary za handel ludźmi. Prelegent przedstawił różne „obszary” handlu ludźmi, tj. handel organami, żebractwo, eksploatację kryminalną, wyłudzanie kredytów i świadczeń socjalnych itp.

Prelegent odpowiedział również na szereg pytań związanych z zagrożeniami wynikającymi z przestępczości handlem ludźmi.

dr Miłosz Jan Kaczyński