Wizyta studentów kierunku administracja w Areszcie Śledczym w Elblągu

W ramach współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Olsztynie studenci kierunku administracja Wydziału Administracji i Nauk Społecznych AMiSNS dnia 27 kwietnia 2024 r. zrealizowali zaproszenie Aresztu Śledczego w Elblągu.

Studentów i opiekuna koła naukowego Top Menager – dr. M.J. Kaczyńskiego – przywitali i oprowadzili po AŚ dowódca zmiany oraz oddziałowi pełniący w tym dniu służbę.

Dzięki uprzejmości Dyrekcji AŚ, studenci mogli zwiedzić większość budynku, np. pomieszczenia do odbywania widzeń, izolatkę, „spacerniak” oraz różne rodzaje cel.

Zarówno w trakcie, jak i po zwiedzaniu, studenci mieli możliwość zadawania pytań funkcjonariuszom Aresztu. W trakcie dyskusji z kierownikiem Oddziału Terapeutycznego, kpt. Katarzyną Iwanowską, oraz wychowawcą, kpt. Marcinem Grodkiem, omówione zostały tematy związane między innymi z bezpieczeństwem czy skutkami doświadczenia izolacji więziennej. Studentów intrygowały zagadnienia dotyczące przyczyn popełniania przestępstw, motywowania skazanych do podejmowania skutecznej resocjalizacji i nie uleganiu recydywie. Studenci pozyskali wiedzę na temat służby w jednostkach penitencjarnych w Elblągu i Braniewie oraz pracy wychowawców, psychologów oraz terapeutów w Służbie Więziennej.

dr Miłosz Jan Kaczyński