I Konferencja „Elbląg PUBLIC HEALTH”: zdrowie, edukacja, nauka.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 

I Konferencji „Elbląg PUBLIC HEALTH”: zdrowie, edukacja, nauka,

którą organizuje Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu w dniu 20 kwietnia 2023 roku.

Celem spotkania jest przeprowadzenie interdyscyplinarnej dyskusji z udziałem ekspertów z obszarów zarządzania opieką zdrowotną oraz edukacji medycznej, a wszystko to w kontekście wszechobecnych braków kadrowych w jednostkach opieki zdrowotnej w Polsce. 

Jest to nasz głos w toczącej się w przestrzeni publicznej debacie na temat poziomu kształcenia na nowo powstałych kierunkach medycznych, kształcących przyszłych lekarzy. Mamy świadomość, że jakość kształcenia przyszłych medyków w przyszłości przełoży się bezpośrednio na proces formowania rynku zdrowotnego w kontekście zdrowia publicznego, dlatego też zainicjowaliśmy tę szeroką dyskusję w murach naszej uczelni.

 Wszystkim nam bowiem – od uczelni wyższych poprzez instytucje rządowe przyświeca jeden cel – poprawa jakości opieki zdrowotnej w naszym kraju. W gestii uczelni medycznych pozostaje zaś ważny element tego procesu – jakość kształcenia medycznego. O tych właśnie, krzyżujących się na różnych poziomach zarządzania problemach pragniemy podyskutować podczas spotkania w Elblągu.

Konferencja jest adresowana do wszystkich tych, którym na sercu leży dobro Pacjentów oraz poprawa zdrowia publicznego:  lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników studentów kierunków medycznych i humanistycznych, organizatorów ochrony zdrowia, edukatorów.

Przewidujemy udział w niej w charakterze prelegentów Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji i Nauki, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministra Aktywów Państwowych, głównych przedstawicieli władz samorządowych regionu Warmii i Mazur, dyrektorów jednostek ochrony zdrowia i innych wyśmienitych Gości.

Mamy nadzieję, że spotkanie w Elblągu stanie się nie tylko okazją do gorącej dyskusji społecznej i wymiany poglądów, ale również zaowocuje nowymi kontaktami koleżeńskimi i pomysłami na rozwój naszych instytucji i nasz własny.

Do zobaczenia w Elblągu!

Rektor AMISNS dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. uczelni

wraz z Komitetem Organizacyjnym 

Biuro konferencji

Dziekanat Wydziału Lekarskiego AMISNS: tel. 451-177-570                           

mail: konferencjaph@amisns.edu.pl 

strona konferencji: eph-amisns.pl