AMiSNS z dofinansowaniem na realizację autorskiego programu studiów podyplomowych

Obecne wymogi dynamicznie rozwijającego się sektora biomedycznego stawiają wyzwania związane z nabywaniem nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz aktualizowaniem tych nabytych w toku wcześniejszej edukacji oraz w trakcie pracy zawodowej. Mając na uwadze dynamizm zmian oraz wychodząc naprzeciw nowym potrzebom edukacyjnym Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych wzięła udział w Konkursie organizowanym przez Agencję Badań Medycznych i otrzymała dofinansowanie na realizację studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych (ABM/2023/6).

Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki Konkursu na opracowanie i realizację autorskiego programu, na której znalazła się m.in. nasza Uczelnia. Nabór wniosków trwał od 11 lipca 2023 r. do 23 sierpnia 2023 r. W ramach Konkursu wpłynęło 16 zgłoszeń, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i których łączna wartość wyniosła 45 447 577,91 zł. Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej rekomendację do dofinansowania w Konkursie otrzymało 13 projektów, dla których łączna kwota dofinansowania wyniosła 37 944 147,24 zł. W tym gronie znalazł się również projekt naszej Uczelni,  który otrzymał 97 punktów i dofinansowanie na kwotę 2 588 670,00 zł.

Projekt IMPEt – Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu – jest odpowiedzią̨ na istniejące wyzwania sektora biomedycznego w Polsce poprzez zapewnienie interdyscyplinarnego, praktycznego i nowoczesnego kształcenia. Celem projektu jest realizacja innowacyjnych metod edukacyjnych w północno-wschodniej Polsce oraz innowacja w metodologii i zakresie tematycznym studiów podyplomowych. Mając na uwadze powyższe koncepty, nasza Uczelnia opracowała autorski program kształcenia, uwzględniając najważniejsze aspekty innowacyjne przedmiotów, które nie znajdują się w dotychczas istniejących ofertach studiów podyplomowych na uczelniach wyższych.

Głównym celem projektu IMPEt jest opracowanie trzech autorskich kierunków innowacyjnych studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych oraz realizacja, w formie hybrydowej, dwóch edycji każdego z tych kierunków. Te kierunki to:

  1. Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych (FIZJO),
  2. Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych (INNO),
  3. Dobra praktyka badań klinicznych dla badaczki i badacza (KLIN-BAD).

W ramach każdego z kierunków studiów szczególny nacisk jest położony na aspekty praktyczne, w tym zdobywanie umiejętności i kształtowanie postaw w trakcie w szczególności zajęć praktycznych (warsztatowych czy wizyt studyjnych). Stosowanie innowacyjnych metod edukacji podyplomowej, zwłaszcza kształcenie praktyczne (np. poprzez wykorzystanie metody problem-based learning (PBL), ma szansę unowocześnić sektor nauk biomedycznych w Polsce poprzez przystosowanie uczestników do rzeczywistej aktywności dzięki umiejętności definiowania i rozwiązywania problemów, a nie tylko nabywania wiedzy teoretycznej.

 

Podsumowując: udział w programie IMPEt pozwoli jego uczestnikom podnieść kompetencje w zakresie dotąd niedostępnej tematyki studiów oraz umożliwi korzystanie z nowoczesnych, interaktywnych i cyfrowych metod kształcenia, które pozwolą na samokształcenie i ewaluację postępu kształcenia. Dzięki 100% finansowaniu projektu przez ABM innowacyjne studia podyplomowe (w tym zagraniczne wizyty studyjne) będą bezpłatne dla uczestników.  

 

Zapraszamy na spotkanie IFMSA-Poland

Zapraszamy wszystkich członków IFMSA-Poland oraz studentów zainteresowanych działaniem w elbląskim oddziale kandydackim IFMSA-Poland na spotkanie, które odbędzie się 12 grudnia o godzinie 8:45 w sali

Czytaj więcej »

Zbiórka słodyczy dla FABRYKI DOBRA

Drodzy Studenci! Za nami zbiórka słodyczy dla podopiecznych stowarzyszenia Fabryka Dobra. Inicjatorem akcji byli członkowie Koła Naukowego Elbląskich Pedagogów oraz studenci kierunku pedagogika pod opieką

Czytaj więcej »

Delegacja z Chin w AMiSNS

Wczoraj, 6 grudnia, na naszej uczelni gościła delegacja z Chin. Podczas spotkania omówiono zasady współpracy naukowej oraz edukacyjnej, jak również ustalono harmonogram pracy i kierunek

Czytaj więcej »