AMiSNS z dofinansowaniem na realizację autorskiego programu studiów podyplomowych

Obecne wymogi dynamicznie rozwijającego się sektora biomedycznego stawiają wyzwania związane z nabywaniem nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz aktualizowaniem tych nabytych w toku wcześniejszej edukacji oraz w trakcie pracy zawodowej. Mając na uwadze dynamizm zmian oraz wychodząc naprzeciw nowym potrzebom edukacyjnym Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych wzięła udział w Konkursie organizowanym przez Agencję Badań Medycznych i otrzymała dofinansowanie na realizację studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych (ABM/2023/6).

Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki Konkursu na opracowanie i realizację autorskiego programu, na której znalazła się m.in. nasza Uczelnia. Nabór wniosków trwał od 11 lipca 2023 r. do 23 sierpnia 2023 r. W ramach Konkursu wpłynęło 16 zgłoszeń, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i których łączna wartość wyniosła 45 447 577,91 zł. Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej rekomendację do dofinansowania w Konkursie otrzymało 13 projektów, dla których łączna kwota dofinansowania wyniosła 37 944 147,24 zł. W tym gronie znalazł się również projekt naszej Uczelni,  który otrzymał 97 punktów i dofinansowanie na kwotę 2 588 670,00 zł.

Projekt IMPEt – Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu – jest odpowiedzią̨ na istniejące wyzwania sektora biomedycznego w Polsce poprzez zapewnienie interdyscyplinarnego, praktycznego i nowoczesnego kształcenia. Celem projektu jest realizacja innowacyjnych metod edukacyjnych w północno-wschodniej Polsce oraz innowacja w metodologii i zakresie tematycznym studiów podyplomowych. Mając na uwadze powyższe koncepty, nasza Uczelnia opracowała autorski program kształcenia, uwzględniając najważniejsze aspekty innowacyjne przedmiotów, które nie znajdują się w dotychczas istniejących ofertach studiów podyplomowych na uczelniach wyższych.

Głównym celem projektu IMPEt jest opracowanie trzech autorskich kierunków innowacyjnych studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych oraz realizacja, w formie hybrydowej, dwóch edycji każdego z tych kierunków. Te kierunki to:

  1. Fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjentów z niewydolnością oddechową w warunkach domowych z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych (FIZJO),
  2. Skuteczne wdrażanie innowacji w podmiotach leczniczych (INNO),
  3. Dobra praktyka badań klinicznych dla badaczki i badacza (KLIN-BAD).

W ramach każdego z kierunków studiów szczególny nacisk jest położony na aspekty praktyczne, w tym zdobywanie umiejętności i kształtowanie postaw w trakcie w szczególności zajęć praktycznych (warsztatowych czy wizyt studyjnych). Stosowanie innowacyjnych metod edukacji podyplomowej, zwłaszcza kształcenie praktyczne (np. poprzez wykorzystanie metody problem-based learning (PBL), ma szansę unowocześnić sektor nauk biomedycznych w Polsce poprzez przystosowanie uczestników do rzeczywistej aktywności dzięki umiejętności definiowania i rozwiązywania problemów, a nie tylko nabywania wiedzy teoretycznej.

 

Podsumowując: udział w programie IMPEt pozwoli jego uczestnikom podnieść kompetencje w zakresie dotąd niedostępnej tematyki studiów oraz umożliwi korzystanie z nowoczesnych, interaktywnych i cyfrowych metod kształcenia, które pozwolą na samokształcenie i ewaluację postępu kształcenia. Dzięki 100% finansowaniu projektu przez ABM innowacyjne studia podyplomowe (w tym zagraniczne wizyty studyjne) będą bezpłatne dla uczestników.  

 

Kierunki medyczne – #rekrutacjatrwa!

Przypominamy – trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 r.  Dział Rekrutacji i Promocji AMiSNS czeka na Twoje pytania:451 177 566512 542 967512 543 321  e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl poniedziałek –

Czytaj więcej »