Legia Akademicka po raz piąty w AMiSNS

Jak poinformowało nas Ministerstwo Edukacji i Nauki, po raz piąty Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych realizować będzie program Legii Akademickiej. Po raz kolejny jesteśmy także jedną z dwóch uczelni w województwie warmińsko – mazurskim, która uzyskała akceptację obu ministerstw (także MON) na realizację części teoretycznej Legii.

W naszej uczelni chętni studenci (obecnie jest ich trzynaścioro) realizować będą Moduł Podoficerski. Już w przyszłym tygodniu zostanie podpisana stosowna umowa, w konsekwencji czego 13 maja rozpoczną się zajęcia. Oczywiście będziemy informować o naszych działaniach.

Jednocześnie zapraszamy do udziału chętnych – jest jeszcze czas na podjęcie decyzji o udziale w programie. Zapraszamy!

ppłk Zbigniew Tuszyński